Súčasné trendy v galerijnej pedagogike – Metodický deň 2 vo Východoslovenskej galérii

METODICKÝ DEŇ 2 VO VÝCHODOSLOVENSKEJ GALÉRII

18.10.2019 / 9:00 – 16:00

Východoslovenská galéria v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom vás aj tento rok pozývajú na druhý ročník série prednášok a workshopov s odborníkmi v galerijnej a múzejnej pedagogike v priestoroch Východoslovenskej galérie.

Inštitúcie ako galérie a múzea v súčasnosti plnia funkciu mediátorov medzi ponúkaným programom inštitúcie a verejnosťou, ktorá od nás ako tvorcov vzdelávacích a sprievodných programov očakáva čoraz kvalitnejšie a inovatívnejšie prístupy a ponuky, ktoré ich dostatočne oslovia na to aby sa ich zúčastnili.

Aj tento rok si preto na metodickom dni priblížime ako svoj program koncipujú rôzni odborníci z mnohých galérii a múzeí. Predstavíme si aj pohľad teoretikov, ktorí aktívne spolupracujú s galerijnými a múzejnými pedagógmi a veríme, že rozprúdime živú diskusiu o aktuálnych trendoch v alternatívnom vzdelávaní.

Program je prioritne určený (nie nevyhnutne) galerijným a muzeálnym pedagogičkám a pedagógom v pôsobnosti Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Možnosť zapojiť sa ponúkame aj pedagógom vyučujúcim na základných umeleckých školách s regionálnym dosahom.

Poprosíme Vás však o včasné prihlásenie sa a to z dôvodu maximálnej kapacitypriestoru pre 25 osôb. Na metodický deň je potrebné sa prihlásiť najneskôr do 16. 10. 2019 na e–mailovej adrese: filipiakova@vsg.sk.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Comments are closed.