Sprievodný program k výstave Zachránené – Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom

23. 4. 2019 / 17:00
Súčasné trendy v reštaurovaní  (fotografia, papier)
odborná prednáška
Mgr. art. Jana Križanová, ArtD. (Vedúca Katedry reštaurovania) a Mgr. art. Barbora Němečková ArtD. (Ateliér reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri a fotografie)
Alžbetina 22
Vstup voľný

30. 4. 2019 / 17:00
Spoznajte príbehy obrazov
interpretácia umeleckých diel
Mgr. Lucia Kocáková (Krajský pamiatkový úrad Košice)
Alžbetina 22
Vstup voľný

14. 5. 2019 / 17:00
Zázraky reštaurovania – ukážka zreštaurovaných diel a ich dokumentácie
Mgr. art. Ludmila Zozuľáková (reštaurátorka vystavených diel)
Alžbetina 22
Vstup voľný

18. 5. 2019 / 20:00
Košická noc múzeí a galérií 2019
Donaha – Pozorovanie premalieb a retuší pod UV svetlom
Mgr. art. Ludmila Zozuľáková (reštaurátorka vystavených diel)
Alžbetina 22
Vstup voľný

21. 5. 2019 / 14:00
Pohodová komentovaná prehliadka pre seniorov
Alžbetina 22
Vstup voľný

22. 5. 2019 / 16:00
Slovensko-anglická komentovaná prehliadka výstavou
Mgr. Katarína Nádaská, PhD. a PhDr. Miroslav Kleban (kurátori výstavy)
Alžbetina 22
Vstup voľný

4. 6. 2019 / 17:00
Gyula Benczúr (1844 – 1920) – Umelec v zbierke Východoslovenskej galérie
odborná prednáška
Mgr. Katarína Nádaská, PhD. a PhDr. Miroslav Kleban (kurátori výstavy)
Alžbetina 22
Vstup voľný

13. 6. 2019 / 17:00
Konštantín Kövári-Kačmarik (1882 – 1916) – Umelec v zbierke Východoslovenskej galérie
odborná prednáška
Mgr. Katarína Nádaská, PhD. a PhDr. Miroslav Kleban (kurátori výstavy)
Alžbetina 22
Vstup voľný

20. 6. 2019 / 17:00
Komentovaná prehliadka výstavou s kurátormi spolu s nahliadnutím za dvere depozitára
Mgr. Katarína Nádaská, PhD. a PhDr. Miroslav Kleban (kurátori výstavy)
Alžbetina 22
Vstup voľný

26. 6. 2019 / 17:00
Donaha – Pozorovanie premalieb a retuší pod UV svetlom
Mgr. art. Ludmila Zozuľáková (reštaurátorka vystavených diel)
Alžbetina 22
Vstup voľný

23. 7. 2019 / 17:00
12 január 1985 – Deň straty pre slovenské umenie
odborná prednáška
Mgr. Katarína Nádaská, PhD. (kurátorka výstavy)
Alžbetina 22
Vstup voľný

28. 8. 2019 / 17:00
Komentovaná prehliadka výstavou s kurátormi spolu s nahliadnutím za dvere reštaurátorského ateliéru
Mgr. Katarína Nádaská, PhD. a PhDr. Miroslav Kleban (kurátori výstavy)
Alžbetina 22
Vstup voľný

Comments are closed.