Experimentálny workshop pre dospelých

Pre divákov snovej komédie Tri noci, poľského autora Slawomira Mrožka v réžii Józsefa Czajlika na experimentálnej scéne Jorik Bábkového divadlo v Košiciach, sme pripravili dva experimentálne workshopy pre dospelých reflektujúce výnimočnú scénu Katalin Ory. Pod vedením odborných lektorov VSG návštevníci vyrobia svetelný objekt, ktorý si môžu z workshopu odniesť domov.

Experimentálne workshopy sa uskutočnia 14. 11. 2019 o 18:00 a 21. 11. 2019 o 18:00 vo Východoslovenskej galérii na Hlavnej 27. Cena workshopu je zahrnutá v cene vstupenky na predstavenie (vstupenku je potrebné uchovať a priniesť na workshop). Z kapacitných dôvodov je potrebné sa vopred prihlásiť emailom na lendelova@vsg.sk alebo telefonicky na 0905 318 003. Návštevníci nemusia mať žiadnu predchádzajúcu výtvarnú skúsenosť.

Východoslovenská galéria sa stala partnerom projektu prepájajúceho viaceré druhy umenia cez rôzne kultúrne inštitúcie, pridala sa k Bábkovému divadlu v Košiciach a divadlu Thália, ktoré spoločne pripravili v roku 2019 umelecký projekt nazvaný „Tradičnosť substrátu v medzikulturálnej tvorbe“. Tento projekt bol finančne podporený v rámci programu Terra Incognita realizovaný Košickým samosprávnym krajom.

www.vucke.sk www.terraincognita.sk

Comments are closed.