Sprievodný program k výstave Umenie Podkarpatskej Rusi 1919-1938 – Československá stopa

28. 10. 2019 / 18:00
Hovory s TGM
réžia: Jakub Červenka, dráma, 80 min,
Jan Budař ako Karel Čapek a Martin Huba ako T. G. Masaryk excelujú v príbehu jedného z najslávnejších rozhovorov našej histórie. Filmové „Hovory s TGM“ prinášajú nečakané napätie, emócie a stret dvoch významných mužov.
premietanie filmu, Hlavná 27
Vstup voľný

31. 10. 2019 / 17:00
Medzi tradíciou a modernou: Hľadanie špecifík umenia Podkarpatskej Rusi (1919 –1938) 
Mgr. Peter Megyeši, PhD.
Katedra teórie a dejín umenia, Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach; Centrum vied o umení SAV v Bratislave
prednáška, Alžbetina 22
Vstup voľný

19. 11. 2019 / 17:00
Moderna v Užhorode – Zlatý vek rozvoja mesta
Mgr. Lina Dehtyaryova
teoretička architektúry
prednáška, Alžbetina 22
Vstup voľný

10. 12. 2019 / 17:00
Komentovaná prehliadka výstavy s kurátorom
PhDr. Miroslav Kleban
kurátor výstavy
Vstup voľný

21. 1. 2020 / 17:00
Československá faleristika (Rády a vyznamenania) 1918 – 1938
Mgr. Vojtech Kárpáty, PhD.
Východoslovenské múzeum
prednáška, Alžbetina 22
Vstup voľný

11. 2. 2020 / 17:00
Maliarka a sochárka na Podkarpatskej Rusi Helena Mandičová (1902-1975) a Milada Špálová-Benešová (1884-1963)
PhDr. Miroslav Kleban
kurátor výstavy
prednáška, Alžbetina 22
Vstup voľný

Comments are closed.