Umenie a priateľstvo nepoznajú hranice – výstava súťažných prác

trvanie výstavy: 6. 3. - 15. 3. 2020
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Po vyhodnotení kreatívnej súťaže k výstave Umenie Podkarpatskej Rusi sme sa rozhodli vystaviť u nás v galérii zaslané práce. Žiaci / študenti vo svojej kreativite neboli nijako obmedzení formátom ani technikou, nosná téma vychádzala priamo z názvu súťaže - priateľstvo a umenie, ktoré nie sú limitované štátnymi hranicami, odlišnými kultúrami či jazykom.
Vstup na výstavu je voľný

Comments are closed.