Deň s Greenpeace vo VSG

V spolupráci s Greenpeace Slovensko a iniciatívou Klíma ťa potrebuje vás pozývame na Deň s Greenpeace vo VSG, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 13. 4. 2023. Je zložený z dvoch blokov. Máme niečo pre školy aj širokú verejnosť - prednášky, prezentáciu aj diskusiu. Podujatia sú bezplatné a nie je potrebná registrácia.

10:00 / Hlavná 27, Košice / Prednáška pre školy a verejnosť na tému Aktivizmus a Greenwashing
Sila angažovanosti mladých ľudí sa aj v minulosti ukázala ako zásadná pri presadzovaní obrovských spoločenských zmien. Dnes stojíme pred globálnou výzvou klimatickej krízy, ktorá si vyžaduje aktivizáciu všetkých, ktorým na budúcnosti planéty záleží. Na základe zistení medzinárodného panelu o zmene klímy (IPCC) vieme, že je nutné, aby sme okamžite začali realizovať potrebné opatrenia vo všetkých oblastiach pôsobiacich na zmenu klímy. Dnes už nemôžeme pochybovať o tom, že klimatická kríza je spôsobená ľudskou činnosťou, a aj napriek tomu sa emisie skleníkových plynov na globálnej úrovni naďalej zvyšujú. Aktuálne oteplenie o 1,1 °C má nezvratné dopady na mnohé ekosystémy, na ktoré sa budeme musieť adaptovať a zároveň vyvíjať maximálnu snahu, aby sme zabránili ešte väčším zmenám. Príklady aktívneho prístupu ku klimatickej kríze a možnosti zapojenia sa do jej riešenia predstavia Katarína Juríková z Greenpeace a Zuzana Kupcová z Klíma ťa potrebuje.


17:00 / Alžbetina 22, Košice / Prezentácia a diskusia s umelcami a aktivistami
Medzinárodný panel o zmene klímy (IPCC) v marci dokončil šiestu hodnotiacu správu, ktorá je posledným varovaním a globálnou výzvou, aby sme začali realizovať potrebné opatrenia vo všetkých oblastiach pôsobiacich na zmenu klímy. Zo zistení panelu vieme, že aktuálna úroveň oteplenia je už na úrovni 1,1 °C a rýchlo sa blížime k prekročeniu nebezpečnej hranice 1,5 °C. Dnes už nemôžeme pochybovať o tom, že klimatická kríza je spôsobená ľudskou činnosťou, a aj napriek tomu sa emisie skleníkových plynov na globálnej úrovni naďalej zvyšujú. Aktuálne oteplenie má nezvratné dopady na mnohé ekosystémy, na ktoré sa budeme musieť adaptovať a zároveň vyvíjať maximálnu snahu, aby sme zabránili ešte väčším zmenám.

Diskusiu o nevyhnutných krokoch, ktoré by sme ako spoločnosť aj jednotlivci mali v boji s klimatickou krízou v najbližších rokoch urobiť bude viesť Zuzana Kupcová z iniciatívy Klíma ťa potrebuje s Katarínou Juríkovou z Greenpeace a umelcom a aktivistom Otom Hudecom. V diskusii sa budú venovať otázkam reálnych a falošných riešení klimatickej krízy, aktivizmu s cieľom prispieť ku skutočnej zmene a greenwashingu zo strany tých, ktorí ochranu klímy berú len ako trendy marketingový nástroj. Diskusia bude podobne ako Hudecova aktuálna výstava Earthrise! výzvou k aktivizácii sa pri ochrane Zeme. Príklady aktívneho prístupu ku klimatickej kríze a možnosti zapojenia sa do jej riešenia predstavia Katarína Juríková z Greenpeace a Zuzana Kupcová z Klíma ťa potrebuje.

www.eeagrants.sk/clt
Podporené Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Grantov EHP. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Comments are closed.