KÚPA, PREVOD, DAR – Nové akvizície VSG 2020 – 2023

Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Výstava s názvom „KÚPA, PREVOD, DAR – Nové akvizície VSG 2020—2023“ prezentuje najnovšie prírastky v zbierkovom fonde Východoslovenskej galérie z rokov 2020 – 2023. Už samotný názov ozrejmuje spôsoby nadobúdania zbierkových predmetov do galérie. Ambíciou výstavy je verejnosti prezentovať výsledky dlhodobej kurátorskej práce, ktorá napĺňa poslanie galérie o budovaní zbierkového fondu a akvizičnej stratégie, ktorú sme si ako inštitúcia nastavili.

Zadarmo