Informácie

Uzavretie galérie na Hlavnej 27

Milí návštevníci,
výstavné priestory na Hlavnej 27 budú 21. a 23. 4. uzavreté z dôvodu konania akcie Košického samosprávneho kraja. Tešíme sa na vás nabudúce.

Tím VSG

Zmena otváracích hodín cez víkendy

Z dôvodu šetriacich opatrení a nárastu cien meníme od 1. 3. 2023 otváracie hodiny cez víkend nasledovne:
sobota - nedeľa: 13.00 - 18.00

Zmena zatiaľ platí do odvolania. Za pochopenie ďakujeme.

Tím VSG

Prenájom priestorov na Alžbetinej 22

Východoslovenská galéria ponúka na prenájom nebytové priestory o výmere 69,1 m². nachádzajúce sa na prízemí budovy súpisné číslo I./670, na Alžbetinej 22 v Košiciach na dobu neurčitú na kancelársky alebo komerčný účel.

Požadované minimálne mesačné nájomné je vo výške 149,- Eur za m² ročne. K uvedenej sume za nájom nebytového priestoru sa pripočítajú režijné náklady na energetické médiá a služby.

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na adresu Východoslovenskej galérie, Hlavná 27, 040 01 Košice v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označených heslom : „A22 PRENÁJOM PRIESTOROV – NEOTVÁRAŤ“

Posledný deň prijímania ponúk: 31. marec 2023 do 12.00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky)

Prvé stredy v galérii zadarmo

Po novom budú doterajšie prvé nedele v mesiaci nahradené bezplatnými prvými stredami v mesiaci. Jedným z cieľov tohto kroku je privítať v inštitúciách viac študentov, študentiek a školopovinných detí v rámci výučby a vzdelávania. My sme sa snažili zohľadniť aj pracujúcich a tak bude galéria v tento deň otvorená od 11:00 až do 19:00. Tešíme sa na vás!

Tím VSG

Svadba vo VSG - prenájom historickej siene

Východoslovenská galéria ponúka k prenájmu historickú sieň na Hlavnej 27 za účelom sobáša a svadobného fotografovania. Kapacita siene je 150 miest (k dispozícii 150 stoličiek). Cena prenájmu je 100€ (sobáš); 20€ fotografovanie.

V prípade záujmu kontaktujte ekonomické oddelenie, pána Ing. Juraja Gacíka, emailom na gacik@vsg.skalebo telefonicky +421 55 68 175 15.

Bezbariérový vstup

Budova Východoslovenskej galérie na Hlavnej 27 disponuje bezbariérovým prístupom aj presunom medzi poschodiami (výťahom).

V galérii sú akceptované slovenské preukazy ŤZP, vstup pre ich držiteľov je bezplatný.

Budova Východoslovenskej galérie na Alžbetinej 22 nemá bezbariérový prístup.