Informácie

Východoslovenská galéria v režime R-O-R

Milí návštevníci,

od 21. apríla 2022 funguje Východoslovenská galéria v režime základ: 

  • dodržiavanie hygienických opatrení ROR rúško – odstup - ruky, pri kapacite 15 m² na jedného návštevníka
  • odstup 2 metre

Sprievodné podujatia sú v režime základ. 

Tešíme sa na vás.

Tím Východoslovenskej galérie

Uzavretie galérie na 1. mája

Milí návštevníci,

Východoslovenská galéria bude dňa 1. 5. 2022 zatvorená. Tešíme sa na vás nabudúce.

Tím Východoslovenskej galérie

Prenájom priestorov na Alžbetinej 22

Východoslovenská galéria ponúka na prenájom nebytové priestory o výmere 69,1 m². nachádzajúce sa na prízemí budovy súpisné číslo I./670, na Alžbetinej 22 v Košiciach na dobu neurčitú na kancelársky alebo komerčný účel.

Požadované minimálne mesačné nájomné je vo výške:
132,- Eur za m² ročne. K uvedenej sume za nájom nebytového priestoru sa pripočítajú režijné náklady na energetické médiá a služby. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na adresu Východoslovenskej galérie, Hlavná 27, 040 01 Košice v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označených heslom : „A22 PRENÁJOM PRIESTOROV – NEOTVÁRAŤ“. Posledný deň prijímania ponúk: 30. máj 2022 do 12,00 hod.

Svadba vo VSG - prenájom historickej siene

Východoslovenská galéria ponúka k prenájmu historickú sieň na Hlavnej 27 za účelom sobáša a svadobného fotografovania. Kapacita siene je 150 miest (k dispozícii 150 stoličiek). Cena prenájmu je 100€ (sobáš); 20€ fotografovanie.

V prípade záujmu kontaktujte ekonomické oddelenie, pána Ing. Juraja Gacíka, emailom na gacik@vsg.skalebo telefonicky +421 55 68 175 15.

Bezbariérový vstup

Budova Východoslovenskej galérie na Hlavnej 27 disponuje bezbariérovým prístupom aj presunom medzi poschodiami (výťahom).

V galérii sú akceptované slovenské preukazy ŤZP, vstup pre ich držiteľov je bezplatný.

Budova Východoslovenskej galérie na Alžbetinej 22 nemá bezbariérový prístup.