Informácie

ZMENA / Prvé stredy v galérii zadarmo začínajú od februára

Po novom budú doterajšie prvé nedele v mesiaci nahradené bezplatnými prvými stredami v mesiaci. Jedným z cieľov tohto kroku je privítať v inštitúciách viac študentov, študentiek a školopovinných detí v rámci výučby a vzdelávania. My sme sa snažili zohľadniť aj pracujúcich a tak bude galéria v tento deň otvorená od 11:00 až do 19:00

Prvý bezplatný vstup sa u nás uskutoční v stredu 1. 2. 2023. Tešíme sa na vás!

Tím Východoslovenskej galérie

Uzavretie galérie počas vianočných sviatkov

Milí návštevníci,

Východoslovenská galéria bude zatvorená
od 23. 12. 2022 do 26. 12. 2022
od 31. 12. 2022 do 9. 1. 2023
Tešíme sa na vás mimo týchto dní.

Tím Východoslovenskej galérie

Prenájom priestorov na Alžbetinej 22

Východoslovenská galéria ponúka na prenájom nebytové priestory o výmere 69,1 m². nachádzajúce sa na prízemí budovy súpisné číslo I./670, na Alžbetinej 22 v Košiciach na dobu neurčitú na kancelársky alebo komerčný účel.

Požadované minimálne mesačné nájomné je vo výške:
132,- Eur za m² ročne. K uvedenej sume za nájom nebytového priestoru sa pripočítajú režijné náklady na energetické médiá a služby. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na adresu Východoslovenskej galérie, Hlavná 27, 040 01 Košice v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označených heslom : „A22 PRENÁJOM PRIESTOROV – NEOTVÁRAŤ“.

Svadba vo VSG - prenájom historickej siene

Východoslovenská galéria ponúka k prenájmu historickú sieň na Hlavnej 27 za účelom sobáša a svadobného fotografovania. Kapacita siene je 150 miest (k dispozícii 150 stoličiek). Cena prenájmu je 100€ (sobáš); 20€ fotografovanie.

V prípade záujmu kontaktujte ekonomické oddelenie, pána Ing. Juraja Gacíka, emailom na gacik@vsg.skalebo telefonicky +421 55 68 175 15.

Bezbariérový vstup

Budova Východoslovenskej galérie na Hlavnej 27 disponuje bezbariérovým prístupom aj presunom medzi poschodiami (výťahom).

V galérii sú akceptované slovenské preukazy ŤZP, vstup pre ich držiteľov je bezplatný.

Budova Východoslovenskej galérie na Alžbetinej 22 nemá bezbariérový prístup.