Informácie

Uzavretie galérie z technických príčin

Milí návštevníci,

Východoslovenská galéria bude v stredu dňa 28. 9. 2022 zatvorená z technických dôvodov. Tešíme sa na vás nabudúce.

Tím Východoslovenskej galérie

Prenájom priestorov na Alžbetinej 22

Východoslovenská galéria ponúka na prenájom nebytové priestory o výmere 69,1 m². nachádzajúce sa na prízemí budovy súpisné číslo I./670, na Alžbetinej 22 v Košiciach na dobu neurčitú na kancelársky alebo komerčný účel.

Požadované minimálne mesačné nájomné je vo výške:
132,- Eur za m² ročne. K uvedenej sume za nájom nebytového priestoru sa pripočítajú režijné náklady na energetické médiá a služby. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na adresu Východoslovenskej galérie, Hlavná 27, 040 01 Košice v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označených heslom : „A22 PRENÁJOM PRIESTOROV – NEOTVÁRAŤ“. Posledný deň prijímania ponúk: 30. máj 2022 do 12,00 hod.

Svadba vo VSG - prenájom historickej siene

Východoslovenská galéria ponúka k prenájmu historickú sieň na Hlavnej 27 za účelom sobáša a svadobného fotografovania. Kapacita siene je 150 miest (k dispozícii 150 stoličiek). Cena prenájmu je 100€ (sobáš); 20€ fotografovanie.

V prípade záujmu kontaktujte ekonomické oddelenie, pána Ing. Juraja Gacíka, emailom na gacik@vsg.skalebo telefonicky +421 55 68 175 15.

Bezbariérový vstup

Budova Východoslovenskej galérie na Hlavnej 27 disponuje bezbariérovým prístupom aj presunom medzi poschodiami (výťahom).

V galérii sú akceptované slovenské preukazy ŤZP, vstup pre ich držiteľov je bezplatný.

Budova Východoslovenskej galérie na Alžbetinej 22 nemá bezbariérový prístup.