Zachránené na dotyk – klik

Zažite s nami reštaurovanie na dotyk – klik. Prinášame vám štyri interaktívne hry, prostredníctvom ktorých sa dozviete viac o tom, čo je to reštaurovanie, aké výtvarné diela sa podarilo zachrániť alebo čím si zbierka Východoslovenskej galérie v minulosti prešla. Chceme vám pootvoriť dvere do reštaurátorského ateliéru a umožniť vidieť výtvarné diela aj inak ako vo výstavnej sieni. Ich zadné strany, poškodené časti a odkryté vrstvy ukrývajú mnoho zaujímavého.

Konštantín Kövári-Kačmarik: Dáma, 1902, preglejka, olej, 43 x 40 cm, zbierka Východoslovenskej galérie

Interaktívny exponát prezentovaný na výstave:

Zachránené, zreštaurované diela poškodené požiarom

16. 4. – 1. 9. 2019, Východoslovenská galéria

Repríza: 3. 7. – 3. 10. 2020, Stredoslovenská galéria

Imrich Greguš: Verbovačka, 1889 – 1894, plátno, olej, 74 x 125 cm, zbierka Východoslovenskej galérie

Interaktívny exponát prezentovaný na výstave:

Zachránené, zreštaurované diela poškodené požiarom

16. 4. – 1. 9. 2019, Východoslovenská galéria

Repríza: 3. 7. – 3. 10. 2020, Stredoslovenská galéria

Ignác Klimkovič: V kvapľovej jaskyni, 1843, plátno, olej, 41 x 58,7 cm, zbierka Východoslovenskej galérie

Interaktívny exponát prezentovaný na výstave:

More možností, výstavno-edukačný projekt

14. 9. 2022 – 26. 3. 2023, Východoslovenská galéria

Spišský rezbár: Madona z Ruskinoviec, okolo 1300, lipové drevo, polychrómia, zlátenie, rezba, 139 x 40 x 38,5 cm, zbierka Slovenskej národnej galérie

Interaktívny exponát prezentovaný na výstave:

Reštaurátorka, žena, Košičanka - výstava reštaurátorského diela Márie Spoločníkovej

19. 5. – 3. 9. 2017, Východoslovenská galéria

O projekte ZACHRÁNENÉ

Východoslovenská galéria (VSG) s podporou Fondu na podporu umenia (FPU) úspešne realizovala v rokoch 2017 – 2023 dlhodobý reštaurátorsky projekt. Jeho výsledkom bolo reštaurovanie diel poškodených požiarom galérie v roku 1985 – s podporou FPU zreštaurovaných 86 diel, v ateliéri VSG zreštaurovaných 27 diel, spolu 113 diel. V rámci finálnej prezentácie reštaurovania zostavila VSG projekt ZACHRÁNENÉ – sprístupnenie zreštaurovaných diel verejnosti ako odborný a prezentačný výstup ukončeného reštaurátorského projektu.

Jeho cieľom je implementácia štyroch interaktívnych exponátov výtvarných diel na webe VSG k prezentačno-vzdelávacím účelom. Interaktívne exponáty tvorili súčasť viacerých výstav VSG, ktoré prezentovali priebeh a význam činnosti reštaurovania. Predchádzal im náročný proces digitalizácie diel počas a po reštaurovaní v Digitalizačnom centre Múzea SNP v Banskej Bystrici. Interaktívne exponáty sa ukázali ako veľmi atraktívny prostriedok prezentácie náročného výskumu, samotného reštaurovania a umeleckohistorického významu diela. Odhaľujú reštaurátorské postupy a vykonané prieskumy, ako aj historický kontext daného výtvarného diela. Návštevník webovej stránky VSG formou hry zakúsi pozíciu reštaurátora a zážitok z výsledku od zničeného diela po dielo zreštaurované. Umeleckohistorický rozmer diel je tak prepojený s technicko-reštaurátorským aspektom a edukačno-interaktívnym zážitkom. Moduly interaktívnych exponátov a ich konverziu pre web VSG realizoval Matej Novotný (Visgravis, VŠVU).

Poodkrytie pozadia reštaurátorského procesu má sprostredkovať zážitok z bežne neprístupných procesov, a tak poukázať na komplexnosť reštaurátorskej práce. VSG týmto projektom sleduje zviditeľnenie kultúrnych hodnôt v pôsobnosti galérie, rozvíjanie a skvalitnenie výkonu odbornej činnosti pri ochrane zbierkového fondu, taktiež projektom podporuje vzdelávací dosah galérie smerom k verejnosti. Súčasne je nosným zámerom projektu ZACHRÁNENÉ predstaviť poslanie galérie a jej povinnosť pri ochrane zbierkových predmetov a zhodnocovaní kultúrneho dedičstva Slovenska.

Koncepcia projektu Zachránené, koordinátor projektu reštaurovania 1. - 6. fáza: Katarína Nádaská
Odborná spolupráca: Ľudmila Zozuľáková
Konverzia interaktívnych exponátov, modulov: Matej Novotný
PR a implementácia interaktívnych exponátov na web VSG: Viera Ballasch Dandárová, Soňa Stano Jambrichová, Marián Kadaňka
Grafický vizuál na webe VSG: Jozef Tušan
Administrácia projektu: Valér Bakajsa
Preklady textov do angličtiny: Veronika Mikulová

Projekt bol realizovaný s podporou Fondu na podporu umenia.