Komentovaná prehliadka k výstave Boris Vaitovič – Dva dé a pol

Východoslovenská galéria, Alžbetina 22

Komentovaná prehliadka predstaví vybrané okruhy autorovej maliarskej a intermediálnej tvorby, najmä so zameraním na fenomény iluzívnosti, vierohodnosti sprostredkovávanej informácie a limitov obrazových médií. Vaitovičove obrazy často prinášajú spochybnenie presvedčenia o istote videného a v hre s divákom odhaľujú, že dívanie sa nie je iba fyziologický akt, ale aj kultúrne podmienený koncept.

Zadarmo