Snívanie o múzeu (pohodová komentovaná prehliadka pre seniorov)

Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Umenie s VSG nestarne! Využite svoj voľný čas na návštevu umeleckej galérie. Raz do mesiaca sa môžete zadarmo zúčastniť špeciálnej komentovanej prehliadky, ktorú vám dajú kurátori alebo kurátorky a lektorky Východoslovenskej galérie. Tešíme sa na vás vždy o 14.00 hod. Šestnásť diel zo zbierky intermédií a mediálneho umenia s datovaním medzi rokmi 1993 – 2017 ako súčasť jednej osobitej časti

Zadarmo

Kreatívny labyrint s lektormi a lektorkami z OZ Usmej sa na mňa

Ateliér, Hlavná 27, Košice

Kreatívny labyrint VSG je náš dlhodobý formát pre rodiny s deťmi. Tentokrát prebehne trochu inak. Prizvali sme si totiž na pomoc OZ Usmej sa na mňa. Toto občianske združenie dlhodobo pomáha deťom, mladým dospelým a dospelým so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám. V nedeľu otáčame naratív, a tak sa klienti Usmej sa na mňa stanú našimi lektormi a lektorkami -

4€

Maroš Kontroš a Peter Maščák: Till the End of the World (vernisáž)

Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Výstava obnovuje nekonfrontačný dialóg tematicky blízkych vizuálnych umelcov Maroša Kontroša a Petra Maščáka. Autori v aktuálnej tvorbe prehlbujú dlhodobo skúmané témy identity a s ňou spojených negatívnych diagnóz. Neurózy, vyhorenie, osamotenie v dynamizovanom svete, všetko násobené akútnosťou klimatických či pandemických stavov, ktoré štandardizovali diskurz permanentného ohrozenia v našich životoch. Žiť si svoju katastrofu... Till the End of the World. 

Zadarmo

Akty oživenia – fakty skepsy (pohodová komentovaná prehliadka pre seniorov)

Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Umenie s VSG nestarne Využite svoj voľný čas na návštevu umeleckej galérie. Raz do mesiaca sa môžete zadarmo zúčastniť špeciálnej komentovanej prehliadky, ktorú vám dajú kurátori alebo kurátorky a lektorky Východoslovenskej galérie. Tešíme sa na vás vždy o 14.00 hod. Radovan Čerevka je súčasný slovenský sochár, ktorý absolvoval štúdium na Katedre výtvarných umení a intermédií Technickej univerzity v Košiciach u

Zadarmo

Kreatívny labyrint k výstave Elemír Halász-Hradil (nedeľný program pre rodiny s deťmi)

Ateliér, Hlavná 27, Košice

Príďte si oddýchnuť s celou rodinou a zažiť bezprostredný kontakt s umením na vlastnej koži. Program je zostavený z návštevy výstavnej siene, kde sa deti zoznámia s autormi a dielami a dostanú výklad prispôsobený ich veku. Zážitok z výstavy sa potom v ateliéri pretaví do výtvorov, ktoré si deti samozrejme môžu odniesť domov. Dieťa môže Kreatívny labyrint navštíviť len v

€4

Košická noc múzeí a galérií vo VSG

Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Východoslovenská galéria sa do Noci múzeí a galérií zapája už 12 rokom. Myslíme si, že je veľmi dôležité prezentovať umenie a zbierky galérie cez rôzne zaujímavé programy pre dospelých aj deti. Tešíme sa z každého nového návštevníka a návštevníčky, ktorých nadchne umenie a sprostredkujeme im tak nový objavný a príjemný zážitok. Podujatie je spoplatnené sumou 5€ pre dospelých a 2€

€2 - €5

Igor Ďurišin 1947 – 2021: Umelec bez hraníc / Grenzenloser Künstler (vernisáž)

Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Počas Noci múzeí a galérií otvárame monografickú výstavu Igora Ďurišina, ktorá prezentuje výsledky niekoľkoročnej vedecko-výskumnej činnosti a predstavuje doposiaľ expozične neprezentované diela, fotografie a dokumentačný materiál. Igor Ďurišin patrí medzi priekopníkov alternatívnej grafiky na východnom Slovensku. Jeho prítomnosť na neoficiálnej výtvarnej scéne a následná emigrácia vytvorila osobitú mytológiu, ktorá je predmetom výskumu v rámci regionálnych dejín umenia. Svojrázny technologický prístup

€5

Prednáška Veroniky Szeghy-Gayer pod názvom László Tost – mešťanosta Košíc

Historická sála, Hlavná 27

László Tost patrí k emblematickým postavám politického katolicizmu v medzivojnovom Československu. V rokoch 1933 – 1938 zástupcom košického starostu, od novembra 1938 do mája 1939 mešťanostom Košíc a neskôr do roku 1944 aj poslancom maďarského parlamentu. V dôsledku svojho proanglického a protinyilašovského postoja sa stal v januári 1945 obeťou košického teroru Strany šípových krížov. V roku 1943 vznikol jeho portrét,

Zadarmo

Umenie s VSG nestarne – pohodová komentovaná prehliadka pre seniorov k výstave Maroš Kontroš a Peter Maščák: Till the End of the World

Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Využite svoj voľný čas na návštevu umeleckej galérie. Raz do mesiaca sa môžete zadarmo zúčastniť špeciálnej komentovanej prehliadky, ktorú vám dajú kurátori alebo kurátorky a lektorky Východoslovenskej galérie. Tešíme sa na vás vždy o 14.00 hod. Výstava otvára dialóg tematicky blízkych vizuálnych umelcov. Autori v aktuálnej tvorbe prehlbujú dlhodobo skúmané témy identity a s ňou spojených negatívnych diagnóz. Neurózy, vyhorenie,

Zadarmo

Moc a bezmocnosť (vernisáž)

Východoslovenská galéria, Alžbetina 22

Výstava Moc a bezmocnosť predstavuje sedem umelcov, ktorí rôznymi spôsobmi reagujú na otázky týkajúce sa vojny, konfliktu, mocenskej dynamiky a médií. Niektoré diela približujú skúsenosti s vysídlením a civilným životom počas vojny, iné sa zaoberajú (zne)užívaním moci prostredníctvom architektúry a falošných správ. Cieľom výstavy, ktorá vyjadruje rôzne perspektívy, je umožniť širšie pochopenie individuálnych skúseností s vojnou a násilným konfliktom a prostredníctvom

Zadarmo