H 27 / Umením a slovom / Two Shapes of Leaf on Tree / Košickí výtvarníci

Zdeněk Smieško a Gabriel Bodnár: Košickí výtvarníci a ich ateliéry (1972-2018)

sprístupnenie výstavy: 13. 5. 2021
trvanie výstavy: 13. 5. 2021 – 17. 6. 2021
kurátor výstavy: Vladimír Beskid
Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice

viac...

Umením a slovom, kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove

sprístupnenie výstavy: 17. 12. 2020 o 10:00
trvanie výstavy: 17. 12. 2020 – 21. 3. 2020
kurátorka: Katarína Nádaská
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

viac...

Two Shapes of Leaf on Tree / Dva tvary listu na strome

online predstavenie výstavy: 24. 3. 2021, 18:00
https://www.facebook.com/events/1929218627225536/
kurátor výstavy: Erik Vilím
architekt výstavy: Matej Gavula
organizátor a produkcia: KAIR
Východoslovenská galéria, Hlavná 27 Košice

viac...