Schiller-Foltýn 1920 – 1924: (ne)formálne príbuznosti

K výstave Schiller-Foltýn 1920-1924 : (ne)formálne príbuznosti sme pripravili rovnomenný katalóg, ktorý mapuje tvorbu týchto dvoch najvýznamnejších umelcov Košickej moderny. Zakúpiť si ho môžete na oboch vrátniciach alebo online.

autor katalógu: Miroslav Kleban
rok vydania: 2022
vydavateľ: Východoslovenská galéria
jazyk: slovenský
počet strán: 80
ISBN: 978-80-85745-91-7

12,00 

Výstava dvoch významných predstaviteľov Košickej moderny – českého maliara Františka Foltýna a maďarského maliara Gejzu Schillera je komornou expozíciou výberu diel z ich pôsobenia na východnom Slovensku v rokoch 1920 – 1924. Časové vymedzenie naznačuje smerovanie výskumu k jednotlivým výtvarným prejavom v medzivojnovom období na našom území. Výber dvojice Foltýn – Schiller nie je náhodný. Ich tvorba, najmä okolo rokov 1922 – 1923, naberá tvorivú symbiózu, ktorá je nepopierateľne rozoznateľná vo formálnom jazyku ich maliarskeho prejavu. Aktuálna výstava i predkladaná publikácia sú pokračovaním vedecko-výskumnej činnosti v oblasti štúdií Košickej moderny. Výstava aj výskum sa orientuje na vybranú dvojicu nie ako na rivalov, ale ako na kolegov a dobrých priateľov. Za významný medzník v ich tvorbe sa považuje spoločná výstava vo veľkej sále Župného domu v Užhorode v roku 1922. O rok neskôr, v roku 1923, vystavujú spoločne ako autorská dvojica vo Východoslovenskom múzeu.

Kategórie: