Zverejňovanie

Faktúry

Na základe novelizácie Zákona č. 546/2010 Zb. Občianskeho zákonníka a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Východoslovenská galéria v Košiciach zverejňovala  faktúry do 30. septembra 2013 na http://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/kulturne/