Zverejňovanie

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Podávanie podnetov o protispoločenskej činnosti pre zamestnancov KSK a OvZP:

Podnety o protispoločenskej činnosti sa podávajú na webovom sídle Úradu Košického samosprávneho kraja: https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/prevencia-kriminality/oznamovanie-protispolocenskej-cinnosti/