Zverejňovanie

Etický a zelený kódex

Etický kódex pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Zelený kódex - dokument zahŕňajúci základné princípy týkajúce sa ochrany životného prostredia, ktoré vyjadrujú postoj a poslanie Východoslovenskej galérie v tomto smere.