Zverejňovanie

ETICKÝ KÓDEX

Etický kódex pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.