Mediálne ohlasy

Katarína Poliačiková – Oheň vecí

(trvanie výstavy: 7. 12. 2018 – 31. 3. 2019)

https://artalk.cz/2019/03/15/vidiet-vo-veci-okamzik-osudu/

https://kamdomesta.sk/kosice/katarina-poliacikova-ohen-veci-the-fire-of-things

https://artalk.cz/2019/02/01/katarina-poliacikova-vo-vsg/

Na prelome – Umenie rokov 1890 -1918

(trvanie výstavy: 29. 11. 2018 – 26. 5. 2019)

https://kosicednes.sk/kultura/vychodoslovenska-galeria-v-kosiciach-priblizuje-umenie-pred-rokom-1918/

https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/kultura/186670/na-prelome-umenie-rokov-1890-1918

https://www.kosiceonline.sk/vystava-na-prelome-mapuje-kulturne-povedomie-kosic-pred-vznikom-ceskoslovenska

https://www.teraz.sk/regiony/vystava-vo-vsg-priblizuje-umenie-obdob/364002-clanok.html

https://kosice.dnes24.sk/foto-vystava-vo-vychodoslovenskej-galerii-priblizuje-umenie-obdobia-pred-rokom-1918-316293

https://kamdomesta.sk/na-prelome-umenie-rokov-1890-1918

Dávid Koronczi: Sebecké Já (DAAVS 2018)

(trvanie výstavy: 20. 11. 2018 – 30. 11. 2018)

https://kamdomesta.sk/daavs-david-koronczi-sebecke-ja-a

https://artalk.cz/2018/11/20/ts-david-koronczi/

https://swinedaily.com/zacina-festival-daavs-2018-dni-aktualnych-audiovizualnych-stretnuti-v-kosiciach/

Radovan Čerevka – Moc v múzeu

(trvanie výstavy: 16. 11. 2018 – 31. 3. 2019)

https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/502000-podzemne-muzeum-ma-svoju-moc/

https://www.tvkosice.sk/video/5bf43fee4526ca7d648495ec

https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/180663/radovan-cerevka-vystavuje-moc-v-muzeu

https://kamdomesta.sk/kosice/radovan-cerevka-moc-v-muzeu

https://artalk.cz/2019/01/18/radovan-cerevka-vo-vsg/

Tatiana Takáčová – The Guardians

(trvanie výstavy: 8. 11. 2018 – 3. 2. 2019)

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22026357/pri-fotografovani-straznikov-v-galeriach-tatianu-takacovu-odhalili-len-dvaja.html

https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/180656/the-guardians-vo-vsg

https://artalk.cz/2018/12/19/tatiana-takacova-vo-vsg/

https://kamdomesta.sk/autorska-vystavy-tatiany-takacovej

Zreštaurované diela zo zbierky Stredoslovenskej galérie

(trvanie výstavy: 19. 10. 2018 – 28. 11. 2018)

https://kosice.dnes24.sk/vychodoslovenska-galeria-vystavuje-zrestaurovane-diela-troch-maliarov-312521

https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20181020TBB00043

https://www.kosiceonline.sk/objavte-umenie-maliarov-medzivojnovej-moderny

https://kamdomesta.sk/zrestaurovane-diela-zo-zbierky-stredoslovenskej-galerie

https://artalk.cz/2018/10/18/ts-zrestaurovane-diela-zo-zbierky-stredoslovenskej-galerie/

Lucia Kvočáková, Lucie Mičíková, Nik Timková, Zuzana Žabková – Harvested Darkness

(trvanie výstavy: 14. 10. 2018 –10. 11. 2018)

https://arthasnohistory.com/2018/10/16/harvested-darkness/

https://artalk.cz/2018/11/26/harvested-darkness-vo-vsg/

https://kamdomesta.sk/harvested-darkness

XIX. –Umenie 19. storočia na východnom Slovensku zo zbierok VSG

(trvanie výstavy: 7. 9. 2018 –11. 11. 2018)

https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20181012TBA01884

Ján Vasilko – Abstract Paintings vol. 1

(trvanie výstavy: 12.9.2018 –14.10.2018)

https://kosice.dnes24.sk/foto-vychodoslovenska-galeria-pozyva-na-vylet-do-neznama-308948

https://kamdomesta.sk/jan-vasilko-abstract-paintings-vol-1

https://artalk.cz/2018/09/10/ts-jan-vasilko/

Lucia Sceranková – Table Museum

(trvanie výstavy: 2. 8. 2018 –12. 8. 2018)

https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/171804/table-museum-vo-vsg

https://artalk.cz/2018/08/08/ts-lucia-scerankova/

Socha, duch, obraz, svetlo – Príbehy zbierky starého umenia VSG

(Trvanie výstavy: 18. 7. 2018 – 14. 10. 2018)

https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/478686-symbiozu-sochy-ducha-obrazu-a-svetla-hladajte-v-kosiciach/

https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/kultura/170914/pribehy-zbierky-stareho-umenia-vychodoslovenskej-galerie

https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/170613/pribehy-zbierky-stareho-umenia-vsg

https://kosicednes.sk/kultura/stare-umelecke-diela-z-depozitov-oprasili-svoje-pribehy/

https://www.tvkosice.sk/video/5b9680344526ca4c8ae59e07

https://artalk.cz/2018/08/23/socha-duch-obraz-svetlo-vo-vsg/

https://kamdomesta.sk/socha-duch-obraz-svetlo-pribehy-zbierky-stareho-umenia

Jozef Haščák – Dvojitá transpozícia

(trvanie výstavy: 27. 6. 2018 – 21. 10. 2018)

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/160656#2691

https://www.teraz.sk/kultura/kosice-vsg-otvara-vystavy-diel-z-tvo/333564-clanok.html

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20858090/galeria-otvara-vystavy-diel-z-tvorby-veseleho-a-hascaka.html

https://artalk.cz/2018/08/05/jozef-hascak-vo-vsg/

https://www.dobrenoviny.sk/c/136049/vsg-otvara-vystavy-diel-z-tvorby-f-veseleho-a-j-hascaka

https://kamdomesta.sk/jozef-hascak-dvojita-transpozicia

František Veselý – Krajina nového typu

(trvanie výstavy: 27. 6. 2018 – 21. 10. 2018)

https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/169451/veseleho-krajina-noveho-typu-vo-vsg

https://artalk.cz/2018/08/30/imaginativne-krajiny-frantiska-veseleho/

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20858090/galeria-otvara-vystavy-diel-z-tvorby-veseleho-a-hascaka.html

https://espektrum.sk/region/ojedinely-nadcasovy-vytvarny-program-f-veseleho-v-kosickej-galerii/

https://www.teraz.sk/kultura/kosice-vsg-otvara-vystavy-diel-z-tvo/333564-clanok.html

https://artalk.cz/2018/08/04/frantisek-vesely-vo-vsg/

https://kamdomesta.sk/frantisek-vesely-krajina-noveho-typu

https://www.dobrenoviny.sk/c/136049/vsg-otvara-vystavy-diel-z-tvorby-f-veseleho-a-j-hascaka

Argišt Alaverdyan & Jozef Mrva ml. – Matný rozmer

(trvanie výstavy: 15. 6. 2018 –16. 9. 2018)

https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/167229/matny-rozmer-vo-vsg-v-kosiciach

https://artalk.cz/2018/07/03/argist-alaverdyan-jozef-mrva-ml-vo-vsg/

Svet podľa Šaška

(trvanie výstavy: 4. 5. 2018 –3. 6. 2018)

https://artalk.cz/2018/05/08/ts-svet-podla-saska/

https://kamdomesta.sk/kosice/svet-podla-saska1

Peter Demek – Status II

(trvanie výstavy: 6. 4. 2018 – 3. 6. 2018)

https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/161406/peter-demek-status-ii

https://artalk.cz/2018/05/17/peter-demek-vo-vychodoslovenskej-galerii-v-kosiciach/

https://www.invisiblemag.sk/en/discover-the-city-of-galleries-where-you-dont-need-to-wander-very-far/

https://kamdomesta.sk/peter-demek-status-ii

Košická moderna – Kontexty medzivojnového umenia (Alšova jihočeská galerie)

(trvanie výstavy: 18. 3. 2018 – 27. 5. 2018)

https://www.mujrozhlas.cz/kavarna/alsova-jihoceska-galerie-predstavuje-kosickou-modernu-dila-z-20-let-minuleho-stoleti

https://ceskobudejovicky.denik.cz/kultura_region/poprve-mimo-kosice-obrazy-uvidite-na-hluboke-20180405.html

https://artalk.cz/2018/03/08/tz-kosicka-moderna-kontexty-mezivalecneho-umeni/

XIX. – Umenie 19. storočia na východnom Slovensku zo zbierok VSG

(trvanie výstavy: 23. 2. 2018 – 19. 8. 2018)

https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/157571/umenie-19-storocia-na-vychodnom-slovensku-vo-vsg

https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/kultura/158592/umenie-19-storocia-na-vychodnom-slovensku

https://kosicednes.sk/kultura/vystava-vo-vsg-o-umeni-19-storocia-na-vychode-slovenska/

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20766568/pozrite-si-novu-vystavu-vo-vychodoslovenskej-galerii-v-kosiciach.html

https://kamdomesta.sk/umenie-19-storocia-na-vychodnom-slovensku-zo-zbierok-vsg

https://www.invisiblemag.sk/spoznajte-mesto-galerii-kde-netreba-zachadzat-pridaleko/

https://artalk.cz/2018/05/20/xix-umenie-19-storocia-na-vychodnom-slovensku-vo-vsg/

Comments are closed.