Nezaradené

Máj 2019 vo VSG

Rudolf Moško, Májové ráno, 1983 Výstavy do 26. 5. 2019Na prelome – Umenie rokov 1890-1918Predkladaný výstavný projekt pripravený prevažne zo zbierkového fondu Východoslovenskej galérie a ďalších kontextuálnych výpožičiek zo Slovenska i zahraničia mapuje obdobie pred vznikom prvej Československej republiky, ktorej sté výročie vzniku si pripomíname práve v roku 2018. Umelecko-historickým prierezom pomerne krátkeho obdobia výtvarnej…
viac...