Nezaradené

Zachránené ergo zreštaurované

Východoslovenská galéria je úspešným žiadateľom a realizátorom šiestich fáz reštaurovania výtvarných diel poškodených požiarom galérie v roku 1985. V rámci ochrany zbierkového fondu si galéria v rokoch 2017 – 2023 zvolila prioritu zreštaurovať požiarom vážne poškodené diela, ktoré po tragédii v roku 1985 ostali až do súčasnosti bez potrebného reštaurátorského zásahu.

Išlo o dlhodobý projekt reštaurovania, ktorý pozostával zo šiestich fáz a rátal s reštaurovaním približne stovky... » viac

Košická noc múzeí a galérií 2023 vo VSG

VÝSTAVY
17.00 – 23.30 / Hlavná 27, Košice

Maroš Kontroš & Peter Maščák– Till the End of the World
Priestor Q / podzemie 
Autori v aktuálnej tvorbe prehlbujú dlhodobo skúmané témy identity a s ňou spojených negatívnych diagnóz. Neurózy, vyhorenie, osamotenie v dynamizovanom svete, všetko násobené akútnosťou klimatických či pandemických stavov, ktoré štandardizovali diskurz permanentného ohrozenia v našich životoch. Voľba syntetických farieb,... » viac

Modernizácia osvetlenia a IT infraštruktúry vo Východoslovenskej galérii

Názov projektuModernizácia osvetlenia a IT infraštruktúry vo Východoslovenskej galériiPrijímateľVýchodoslovenská galéria KošiceKód projektu ITMS2014+302071BSQ3Riadiaci orgán/ sprostredkovateľský orgánMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republikyMinisterstvo kultúry Slovenskej republikyNázov fonduEurópsky fond regionálneho rozvojaKód VýzvyIROP-PO7-SC77-2021-75Operačný programIntegrovaný regionálny operačný programPrioritná os7 – REACT - EUŠpecifický cieľ7.7 – Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúciíCelkové oprávnené výdavky projektu200 000,00 EURVýška NFP190 000,00 EURStručný popis projektuHlavným cieľom projektu je zlepšiť  udržateľnosť a odolnosť Východoslovenskej galérie v súvislosti s... » viac

House of Mine

Projekt House of Mine skúma rôzne úrovne základného konceptu domu a domova. Čo je domov? Čo pre nás znamená? Ako nás formuje, ovplyvňuje naše rozhodnutia a našu budúcnosť?  Chápanie domova sa dotýka mnohých úrovní našej existencie. Od vnútorného psyché cez fyzickú formu interiéru domova až po náš spôsob správania sa v spoločnosti. Domov je jedným zo základných potrieb človeka,... » viac

Výsledky z 1. kola „Súťaže architektonických návrhov na stálu expozíciu VSG“

V prvom kole projektovej verejnej architektonickej dvojetapovej neanonymnej súťaže na novú expozíciu „Súťaž architektonických návrhov na stálu expozíciu VSG“ vyhlasovateľ VSG obdržal 13 prihlášok, z toho všetci 13 uchádzači splnili požadované kritériá.

Na zasadnutí komisie dňa 30. júna 2022 o 13:00 boli vybraní traja prihlásení, ktorí postupujú do druhého kola, a to na základe posúdenia architektonických kvalít predložených referencií a... » viac

Východoslovenská galéria vyhlasuje projektovú architektonickú súťaž

Východoslovenská galéria vyhlasuje projektovú verejnú architektonickú dvojetapovú neanonymnú súťaž na novú expozíciu „Súťaž architektonických návrhov na stálu expozíciu VSG“

Vyhlásenie: 30.05. 2022
Lehota na predloženie dokladov do 1. etapy: 24. 6. 2022 o 15:00 hod
Lehota na predloženie ponúk do 2. etapy: 19. 8. 2022 o 15:00 hod

Vyhlasovateľ: Východoslovenská galéria
Sídlo: Hlavná 27, 040 01 Košice
Druh podujatia: súťaž návrhov

Východoslovenská galéria vyhlasuje projektovú verejnú architektonickú dvojetapovú... » viac

Pohyblivá krajina

Pohyblivá krajina je oázou pokoja. Môžete v nej vnímať umenie, pozorovať rastliny, či načerpať novú energiu. Stáva sa súčasťou mestskej fauny a flóry. V urbánnom prostredí dláždených chodníkov je zeleň vzácnou a dôležitou súčasťou. Zohráva úlohu v boji proti environmentálnej kríze, ktorej v súčasnosti čelíme. 

Myšlienka Pohyblivej krajiny vznikala v čase celosvetovej pandémie. Tá nás prinútila prehodnotiť mnohé stránky spoločenského a... » viac

Košická noc múzeí a galérií 2022 vo VSG

Výstavy

17:00 – 23:30 Výstava Ruka na konci ramena - Spolu(práca) v českom a slovenskom umení
Výstavná sieň A
Výstava ponúka nielen konkrétne projekty, ale tiež príbehy, ktoré stoja za vznikom prác umelcov vytvorených spoločne s ľuďmi žijúcimi v sociálne vylúčených lokalitách, so seniormi, s ľuďmi bez domova, so zdravotne znevýhodnenými, s deťmi, študentmi, či s inými komunitami.

17:00 – 23:30 Výstava Ján... » viac

Leto 2021 vo VSG

Aktuálne výstavy Klimkovičovci - Príbehy troch generácií

25.6 – 30.1.2022 na Hlavnej 27
kurátori: Štefánia Ďuricová, Miroslav Kleban

Expozícia venovaná umeleckému dielu rodiny Klimkovičovcov prehodnocuje doposiaľ získané poznatky z archívnych prameňov a umenovednej spisby. Kolektívne spracovanie života a diela jednotlivých členov rodiny vychádza z výskumu umenia kolekcie 19. storočia, kedy táto rodina pôsobila a je tak vzdaním našej úcty snahám tejto viacgeneračnej rodiny, ktorá sa zaslúžila o pozdvihnutie umeleckej tradície v regióne Košíc. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na... » viac

Predaj 0 euro souvenir

K výstave s názvom Klimkovičovci – Príbehy troch generácií vydáva Východoslovenská galéria svoj prvý 0 Euro Souvenir, na ktorom je vyobrazené dielo od Františka Klimkoviča s názvom Štúdia hlavy dievčaťa, ktoré je datované do roku 1845-1850.

Rodina Klimkovičovcov pôsobila a pozdvihla umeleckú a pedagogickú tradíciu v regióne Košíc. Bratia Vojtech a František sa okrem aktívnej maliarskej tvorby venovali aj rozvoju... » viac

Pracovná ponuka – Správca budov, majetku a údržbár

Východoslovenská galéria Košice, Hlavná 27, 040 01 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu Správca budov, majetku a údržbár. Svoju žiadosť a ostatné požadované doklady zasielajte emailom na adresu: mackanicova@vsg.sk do 31.mája 2021, vrátane alebo poštou na adresu: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 04001 Košice.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

úplné stredoškolské vzdelanie technického zameraniaovládanie práce s PC – Microsoft Office – Word, Excel,... » viac

Apríl 2021 vo VSG

Anton Jasusch, Ráno na ulici, 1908, Východoslovenská galéria

Na základe aktuálneho uvoľnenia opatrení (platného od 19. 4. 2021) je Východoslovenská galéria od 20. 4. 2021 otvorená pre verejnosť. Poprosíme vás o dodržiavanie:

odstup 15 metrov štvorcových na jednu osobu,preukázania sa negatívnym testom, podľa covid automatuprekrytie horných dýchacích ciest respirátorom Aktuálne výstavy

Two Shapes of Leaf on Tree / Dva tvary listu... » viac

Všeobecné pravidlá súťaže na FACEBOOKU

Usporiadateľ súťaže:
Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01, Košice, IČO: 31 297 82, (ďalej len "miesto konania súťaže").

Miesto priebehu súťaže:
Súťaž prebieha spoločne na území Slovenskej republiky prostredníctvom sociálnej siete FACEBOOK (ďalej len "miesto konania súťaže").

Podmienky účasti v súťaži:
Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti FACEBOOK (www.facebook.com), má... » viac

Mediálne ohlasy

Klimkovičovci - Príbehy troch generácií

(trvanie 25. jún 2021 - 30. január 2022)

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14142/278117#738

http://www.ssn.sk/24179/klimkovicovci-pribehy-troch-generacii/

https://www.youtube.com/watch?v=ZHziRb1SbrU

https://artalk.cz/tag/vychodoslovenska-galeria-v-kosiciach/

https://kunstfilter.podbean.com/e/kunstfilter-zeny-buduju-predmestie-viedne-a-vo-vychodoslovenskej-galerii-bude-vystava-roka-22062021/

http://kokosovce.fara.sk/obraz-sv-jana-krstitela-na-vystave-v-priestoroch-vychodoslovenskej-galerie-v-kosiciach/

Umením a slovom, kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove

(trvanie 17. december 2020 –25. august 2021)

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11458/1517258

https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/244371/vystava-umenim-a-slovom-vo-vychodoslovenskej-galerii-v-kosiciach

https://devin.rtvs.sk/clanky/temy/250708/krajina-duse-900-vyrocie-zalozenia-radu-premonstratov

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22556574/vychodoslovenska-galeria-otvori-vystavu-o-premonstratoch-v-jasove.html

https://kosicednes.sk/kultura/vychodoslovenska-galeria-spristupni-zbierku-jasovskeho-opatstva/

https://www.katolickenoviny.sk/kultura/category/kultura/article/zoznamte-sa-s-kulturnym-dedicstvom-premonstratov.xhtml

https://hlascirkvi.sk/akcie/764/v-kosiciach-pripravili-vystavu-o-kulturnom-dedicstve-premonstratov

https://kamdomesta.sk/kosice/umenim-a-slovom-kulturne-dedicstvo-radu-premonstratov-v-jasove

https://www.youtube.com/watch?v=W8SvSXBjfCI

http://www.pamiatky.sk/sk/page/umenim-a-slovom-kulturne-dedicstvo-radu-premonstratov-v-jasove

https://www.pamiatky.sk/Content/Data/Image/pamiatkova_starostlivost/Pamiatky_muzea/PaM-2021-02-obsah.pdf

Kúzelný svet vonkajšieho zdania

(trvanie: 2. október 2020 –29. august 2021)

https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/kultura/239002/kuzelny-svet-vonkajsieho-zdania-vo-vsg

https://kosicednes.sk/kultura/dobova-moda-na-malbach/

https://www.tvkosice.sk/video/5f782aa251ecc5fbe920c899

» viac

Diár VŠVU 2021

DIÁR VŠVU vznikol ako nová forma prezentácie projektov študentov VŠVU. Vytvára nielen nové spolupráce medzi fotografmi z Katedry fotografie a nových médií a ostatnými katedrami na VŠVU, ale zároveň dostáva umenie do povedomia širšej verejnosti.

počet strán: 266

20% zľava

cena: 15,20 € (pôvodne 19 €)

dostupnosť: Hlavná 27

Objednať

viac info:

DIÁR VŠVU bol podporený neziskovou... » viac

Chrobáčik

Ahojte! 

Štvrté virtuálne stretnutie VSG mini venujeme strihaniu a lepeniu. My v galérii si myslíme, že je dôležité precvičovať jemnú motoriku úplne od malička (od momentu ako to je možné) a nikdy s tým neskončiť. Máme pre vás tip ako sa zabaviť a popritom vytvoriť pár nádherných koláží. Nebudete k tomu veľa potrebovať, len si nájsť čas 😊 . 

Už od malička sme fascinovaní... » viac

Štvrtá fáza reštaurovania

Začiatok roka 1985 zasiahol do vývoja VSG pomerne radikálne a to výbuchom plynového potrubia s následným ničivým požiarom vo vtedajšom hlavnom sídle galérie v Dessöfyho paláci (Hlavná, vtedy Leninova, 72). Udalosť sa odohrala v sobotu 12. januára 1985 o 15:50. Po havárii a masívnom reštaurovaní naďalej ostali v depozitári diela, ktoré potrebujú odborné ošetrenie. Doteraz sa s podporou Fondu na podporu umenia podarilo zreštaurovať 52 diel.

Aktuálne... » viac

Tričko VSG “okno”

Kvalitné tričko z eko bavlny v dvoch farebných prevedeniach - čiernej a bielej, s autorskou grafikou Jozefa Tušana. Dostupné vo veľkostiach: S, M, L, XL.

cena: 19 €

dostupnosť: Hlavná 27

Objednať » viac

Koszycka Moderna/ Košice Modernism

Katalóg bol vydaný pri príležitosti otvorenia výstavy Košickej moderny v Medzinárodnom Kultúrnom Centre Kultúry v Krakowe. Výstava bola sprístupnená verejností od 15.9 do 27.11.2016.  

autori textu: Zsófia Kiss-Szemán, Natalia Žak 
rok vydanie: 2016
jazyk: PL/EN
počet strán: 197
ISBN: 978-83-63463-59-5
1287 g

cena: 10 €

dostupnosť: Hlavná 27

Objednať

viac info:

This album has been published on the occasion of the exhibition Košice modernism organised by the Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie and Východoslovenská galéria Košice. 

» viac

Socha, duch, obraz, svetlo – Príbehy zbierky starého umenia VSG (publikácia)

Katalóg k výstave Socha, duch, obraz, svetlo – Príbehy zbierky starého umenia VSG, ktorý ponúka bližší pohľad na rozličné cesty ako sa konkrétne diela dostali do fondu VSG.


autori textov: Miroslav Kleban, Katarína Nádaská
rok vydania: 2018
počet strán: 55
ISBN: 978-80-85745-76-4

cena: 5 €

dostupnosť: Hlavná 27

Objednať

viac info:

Prezentované diela gotiky a baroka opúšťajú depozitár galérie zriedkavo. Exponáty chronologicky spadajú... » viac

Sú dané: park, fontána… (publikácia)

Katalóg k rovnomennej výstave piatich autorov, ktorá reflektovala oživený záujem o umenie 70. a 80. rokov prostredníctvom tvorivého dialógu voľných umelcov a architektov.

autor: Peter Tajkov
rok vydanie: 2020
počet strán: 30
ISBN: 978-80-85745-85-6
106 g

cena: 5 €

dostupnosť: Hlavná 27

Objednať

viac info:

Špecifickým cieľom výstavného projektu s názvom Sú dané: park, fontána, bolo priniesť nový interpretačný pohľad na minulosť... » viac

Späť na stenu (sprievodca výstavou Zachránené)

Detský sprievodca k výstave Zachránené - Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom (2019)

autorky: Petra Filipiaková, Lucia Lendelová
rok vydanie: 2019
počet strán: 18
ISBN: 978-80-85745-78-8
126 g

cena: 4 €

dostupnosť: Hlavná 27

Objednať

viac info:

Pracovný zošit sprostredkúva informácie o výstave Zachránené - Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom deťom a ich rodičom. Zároveň je to aj výborná pomôcka pre pedagógov, v texte je vysvetlená... » viac

Stratená zem – pracovný zošit k výstave

Pomôcka pre detského návštevníka ako lepšie porozumieť výstavnému projektu Umenie Podkarpatskej Rusi 1919-1938 - Československá stopa. Na deti čakajú poučné informácie z histórie a zábavné kreatívne úlohy.

autorky: Petra Filipiaková, Lucia Lendelová, Nikola Vályiová
rok vydanie: 2019
počet strán: 26
ISBN: 978-80-85745-82-5
168 g

cena: 4 €

dostupnosť: Hlavná 27

Objednať

viac info:

Veselými tvorivými úlohami vás prevedie prvý prezident Československa, Tomáš Garrique... » viac

František Veselý – Predvídanie o krajine (publikácia)

Monografia Františka Veselého, ktorá prvýkrát zhodnocuje jeho tvorbu a vracia ho do našich dejín umenia. Vďaka monografickému spracovaniu sa podarilo zdigitalizovať takmer všetky známe práce, ktoré sú v publikácii radené chronologicky.

autori textov: Miroslav Kleban, Marko Vateha
rok vydania: 2019
počet strán: 286
ISBN: 978-80-85745-81-8

cena: 20 €

dostupnosť: Hlavná 27

Objednať

viac info:

Tvorba Františka Veselého rezonuje vo Východoslovenskej galérii už od... » viac