Rozbory diel

Hodiny majstra Topschera

Historická zbierka jasovských premonštrátov odráža praktický chod konventu, jeho potreby a tiež osobný vkus jednotlivých členov rádu. Obsahuje bohatú kolekciu pamiatok umeleckého remesla, z ktorej vám predstavujeme hodiny majstra Topschera. V rokoch 1950 – 1995 boli súčasťou fondu hodinárstva Slovenského technického múzea. Aktuálne prešli reštaurovaním a sú funkčné. 

1. Historické hodiny patria k typu stolových (krbových) hodín. Sú dielom známeho levočského... » viac

István Csók, U sprostredkovateľa služobníctva

Kurátorka Štefánia Ďuricová pre vás vybrala dielo z výstavy Kúzelný svet vonkajšieho zdania, István Csók, U sprostredkovateľa služobníctva, 1892, olej na plátne, KOGART – Zbierka Gábora Kovácsa, na ktoré sa spolu s ňou môžete pozrieť detailnejšie. Táto žánrová maľba je príkladom umelcovho tvorivého procesu ovplyvneného „jemným naturalizmom“ francúzskej školy 80tych rokov 19. storočia. Kým Csók v Paríži študoval popri... » viac

Alegorický pohreb uhorského panovníka

Maľba Alegorický pohreb uhorského panovníka od neznámeho autora patrí k najstarším výtvarným dielam prebiehajúcej výstavy Umením a slovom, kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove. Dielo nesie silné prvky alegórie, typickej pre barokové výpravné scény.

V hornej časti diela sa nachádza koruna s ratolesťou vavrínu a palmy, ktorá je symbolom celého metaforického podania cesty panovníka z pozemského do nebeského sveta. Vavrín... » viac