Alegorický pohreb uhorského panovníka

Maľba Alegorický pohreb uhorského panovníka od neznámeho autora patrí k najstarším výtvarným dielam prebiehajúcej výstavy Umením a slovom, kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove. Dielo nesie silné prvky alegórie, typickej pre barokové výpravné scény.

V hornej časti diela sa nachádza koruna s ratolesťou vavrínu a palmy, ktorá je symbolom celého metaforického podania cesty panovníka z pozemského do nebeského sveta. Vavrín predstavuje pozemské slávne víťazstvo v boji. Palma je zas odkazom na mučeníctvo, ktoré si zosnulý zasluhuje za obetu pre vyššie ciele. Tomu zodpovedajú aj ďalšie prvky zobrazenej scény ako ohnivý voz proroka Eliáša, ktorý ho doviezol po smrti do neba, alebo nástroje umučenia Krista ako znaku utrpenia. Cieľ smútočného sprievodu napokon smeruje k nebesám s postavami anjelov a Kráľovnej neba.

Postava v strednej časti obrazu bola pôvodne identifikovaná ako svätec. Pôjde však o uhorského panovníka, ktorý sa zúčastnil protitureckých vojen, ako o tom svedčí vojenská výzbroj a insígnie cisárskeho vojska. Pohrebný sprievod tvoria uhorskí šľachtici v národných šľachtických odevoch a anjeli. Skupiny predstavujú pozemskú a nebeskú zložku výkladu scény, aby podčiarkli význam činov zosnulého panovníka ako pre pozemský svet, tak pre nebeskú odmenu. Stretáva sa tu historické a metaforické rozprávanie.

Dielo je unikátne svojou technikou vyhotovenia. Ide o maľbu na grafickom liste, upevnenom na plátne. Ako konfiškát bola v rokoch 1957-2007 súčasťou zbierky VSG, kedy utrpela dodnes viditeľné poškodenia počas požiaru v depozitári galérie v roku 1985, ktoré môžete vidieť v dolnej časti maľby. Dielo aktuálne prechádza procesom reštaurovania.

Neznámy autor, Alegorický pohreb uhorského panovníka, okolo 1750, olej, grafický list, papier na plátne, v procese reštaurovania, K. Havasiová, Opátstvo Jasov, 2019 – 2020, Zbierka Rádu premonštrátov - Opátstvo Jasov

Comments are closed.