Hodiny majstra Topschera

Historická zbierka jasovských premonštrátov odráža praktický chod konventu, jeho potreby a tiež osobný vkus jednotlivých členov rádu. Obsahuje bohatú kolekciu pamiatok umeleckého remesla, z ktorej vám predstavujeme hodiny majstra Topschera. V rokoch 1950 – 1995 boli súčasťou fondu hodinárstva Slovenského technického múzea. Aktuálne prešli reštaurovaním a sú funkčné. 

1. Historické hodiny patria k typu stolových (krbových) hodín. Sú dielom známeho levočského hodinárskeho majstra Michala Topschera z obdobia okolo roku 1780. Bývalo častou praxou, že majstri označovali svoje výrobky vlastným menom, ako to nachádzame aj na týchto hodinách v hornej časti ciferníka – „MICHAL TOPSCHER IN LEUTSCHAU“. Hodiny z dielne majstra Topschera patria k výnimočným dielam nielen z pohľadu merania času, ale aj umeleckého stvárnenia a spracovania hodín. Prezentujú precíznu hodinársku prácu daného obdobia na Slovensku. Podobné hodiny sa nachádzajú vo viacerých múzeách, napríklad v Kaštieli v Markušovciach či Múzeu meštianskej bytovej kultúry na Spiši - Múzeum v Kežmarku. 

2. V 16. storočí sa v dôsledku zmien v hodinárstve začalo kryštalizovať odvetvie hodinár – klenotník. Dovtedy bola výroba hodín doménou kováčskych a zámočníckych cechov. Zmenou technológie a požitím nových materiálov sa zdokonalili aj samotné hodiny. Začali sa používať drahé materiály ako perleť, zlato, drahé kamene. Hodiny 17. – 18. storočia charakterizuje vysoká umelecká úroveň a luxusné spracovanie. Interiérové hodiny tohto obdobia mali v prvom rade funkciu merania času, ale aj nezanedbateľnú dekoračnú úlohu. Na základe analýzy dekoračných prvkov je možná identifikácia proveniencie či dielne majstra hodín.  

3. Detailná pozlátená drevorezba skrinky hodín ukrýva v zadnej časti osadený hodinový stroj. Má pozlátené kyvadlo viditeľné v prednej časti skrinky. Hodinový stroj používa opakovací bicí mechanizmus (repetiér), ktorý sa pri jeho zavedení v hodinárstve v roku 1740 stal fenoménom a získal si veľkú popularitu v najvyšších kruhoch Európy. V hodinách od Topschera bije na celú a každú štvrť hodinu. 

Hodiny majstra Topschera sa aktuálne nachádzajú na výstave Umením a slovom, kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove. 

Comments are closed.