Kurátorský blog

Pocta Imrichovi Groškovi

Imrich Groško (1938 – 2002) bol prvým kvalifikovaným historikom umenia na východnom Slovensku. Pracoval dlhé roky vo Východoslovenskej galérii, od svojho nástupu v roku 1961 až do predčasného odchodu na dôchodok v roku 1992. Východoslovenská galéria, založená v roku 1951, je ako inštitúcia, ktorá vyvíja odborné, prezentačné a výskumné aktivity nerozlučne spätá s osobnosťou Imricha Groška. Tento text je venovaný Imrichovi Groškovi, ako... » viac

Ešte viac Klimkovičovcov / krátky komentár k pripravovanej výstave

Výskum ohľadom rodiny Klimkovičovcov prebieha v podstate intenzívne od minulého roku 2020, kedy sme túto koncepciu zaradili do výstavného plánu ako finalizačný proces práce so zbierkovým fondom s dôrazom na tie najvýznamnejšie umelecko-historické okruhy. Dôvod prečo sme sa rozhodli venovať práve tejto rodine je ten, že doposiaľ jej nebola venovaná pozornosť v plnom rozsahu ich tvorivej a muzeálnej práce, ktorá... » viac

Umením a slovom, kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove – koncepcia výstavy a jej prínos

Výstavný projekt Umením a slovom vznikal v kontexte dlhodobejšej spolupráce Východoslovenskej galérie a Opátstva Rádu premonštrátov v Jasove. Od roku 2018 sa na viacerých výstavách galérie objavovali diela zo zbierky opátstva, ktoré boli v minulosti ako konfiškáty súčasťou zbierky galérie a teda aj týmto spôsobom formovali dejiny galerijného zbierkového fondu. Otvorená spolupráca zo strany premonštrátov vytvorila priestor na diskusiu o kultúre a historickom dedičstve, ktoré prepája náplň pracovného... » viac

Ako uchopiť kúzlo doby

Hravá povrchnosť módneho sveta, deklarácia spoločenského statusu, obrazy mestského života vo vybraných umeleckých dielach. V tomto článku kurátorky Štefánie Ďuricovej sa dozviete ako sa pripravoval výstavný projekt Kúzelný svet vonkajšieho zdania, predstavujúci mikropohľad na odievanie meštianstva v období medzi rokmi 1890 a 1914.

Myšlienka pripraviť výstavu o odievaní na prelome 19. a 20. storočia sa zrodila pri prezeraní diel v depozitári a hľadaní... » viac

Cesta k monografii František Veselý – Predvídania o krajine

Tvorba Františka Veselého rezonuje vo Východoslovenskej galérii už od roku 2018, kedy kurátor Miroslav Kleban pripravil jeho samostatnú výstavu. Výskum tohto nadčasového umelca výstavou však neskončil. Hoci pri príležitosti výstavy vznikol sprievodný katalóg František Veselý - Krajina nového typu, materiál a získaná fotodokumentácia jeho diel viedli Miroslava Klebana v spolupráci s Markom Vatehom k zostaveniu monografie, ktorá podrobne mapuje... » viac

Rozhovor s Alex Selmeci a Tomášom Kockom Juskom

IDLE CRUISING
Alex Selmeci & Tomáš Kocka Jusko
Východoslovenská galéria
Trvanie: 31. 1. 2020 – 22. 3. 2020
Kurátor: Erik Vilím
Hudba: Sám Bady
Vizuálna identita: Tomáš Kocka

Erik Vilím: Mohli by ste hneď na úvod priblížiť, ako sa projekt Idle Cruising vyvíjal? Ako ste uvažovali o výstavnom priestore vo Východoslovenskej galérii? Stáli diváci sú možno zvyknutí na úplne iné osvetlenie, pravdepodobne si pamätajú, ako do interiéru... » viac

7140+ Trochu inak / Zo zákulisia uchovávania a rozširovania zbierky VSG

Výstavou 7140+ vám okrem predstavenia nových diel v zbierke VSG chceme priblížiť, ako nadobúdanie diel v galérii prebieha a akými procesmi prechádzajú diela pri zaradení do zbierky. Prinášame vám niektoré z nich.

Inventárne číslo

Každé dielo pri zaradení do zbierky dostane vlastné inventárne číslo, čím ho začleníme do evidenčného systému. Je to číslo, ktoré je pridelené konkrétnemu dielu a už sa nikdy v evidencii zbierky nezopakuje.... » viac