7140+ Trochu inak / Zo zákulisia uchovávania a rozširovania zbierky VSG

Výstavou 7140+ vám okrem predstavenia nových diel v zbierke VSG chceme priblížiť, ako nadobúdanie diel v galérii prebieha a akými procesmi prechádzajú diela pri zaradení do zbierky. Prinášame vám niektoré z nich.

Inventárne číslo

Každé dielo pri zaradení do zbierky dostane vlastné inventárne číslo, čím ho začleníme do evidenčného systému. Je to číslo, ktoré je pridelené konkrétnemu dielu a už sa nikdy v evidencii zbierky nezopakuje. Bude označovať dielo aj v prípade jeho fyzického zániku. Ide akoby o GPS súradnicu, pomocou ktorej nájdeme evidenčnú kartu diela, ale aj miesto jeho uloženia v depozitári. VSG používa inv. čísla zložené z písmena označujúceho výtvarný druh (O maľba, K kresba, G grafika, S socha, UPV umeleckopriemyselný výrobok, IM iné médiá) a poradového čísla v danej sekcii. Proces udelenia čísla sa nazýva katalogizácia diela. Vtedy sa do evidencie zbierky zaznamenajú všetky poznatky, ktoré o diele vieme. Ide o proces, ktorý definujú odborné smernice, ale tiež erudícia našich vedomostí k dielam. Môže byť totiž socha zapísaná aj ako kresba? Môže! Ak autor pri tvorbe sochy vytvorí stopu, ktorú sám nazve kresbou. Dielo Jána Zelinku Záznam z formovania bolo takýmto katalogizačným orieškom a napokon dostalo inv. číslo K 1960. Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

K 1960, Ján Zelinka: Záznam z formovania Rekviem pre hada, 2014, sadra na sadrokartóne

P 369, Ján Zelinka: Rekviem pre hada, 2014, uhynutý had zaliaty v olove

Adujstácia

Nadobudnutím diela sa pre galériu začína proces starostlivosti o jeho trvalé uchovanie, kedy zodpovedá za ochranu a bezpečnosť svojich zbierok v depozitári. Vtedy musí pri každom pracovnom úkone rešpektovať integritu diela v súlade so zámerom autora. Riešením ako to dosiahnuť je dielo správne adjustovať. Vhodnou adjustáciou vieme dielo nielen atraktívne vystaviť, ale predovšetkým bezpečne uchovať. Adjustácia pre depozitár sa môže líšiť od tej na prezentačné účely. Zlatým pravidlom vhodného uchovávania je, aby dielo prechádzalo čo najmenšou fyzickou manipuláciou pri potrebe jeho vystavenia. Veľkorozmerná kresba (150 x 235 cm) Svetlany Fialovej prišla do depozitára zrolovaná, čo z pohľadu dlhodobej ochrany papierového média a jeho prípadného vystavovania nebol ideálny stav. Navyše bolo potrebné rešpektovať nepravidelný tvar papiera. Po konzultáciách s autorkou, aby adjustácia nepotlačila žiadnu vlastnosť diela, sme pre kresbu zvolili neutrálny kazetový rám. Ten dielo vystiera a plnohodnotne prezentuje. Zároveň umožňuje jeho bezpečné uchovanie v depozitári.

K 1950, Fialová, Svetlana,  Ova & Ova, 2015, kombinovaná technika na papieri

Presahy

Akvizície prinášajú nové poznatky a obohacujú tie, ktoré zbierka už obsahuje. Každé nadobudnuté dielo má svoj kontext a rôznymi väzbami súvisí s inými dielami. Na tieto väzby upozorňujú štyri tzv. presahy, ktoré sme do výstavy umiestnili. Označujú ich znamienka + umiestnené medzi popiskami príslušných diel. Nová akvizícia tu priamo nadväzuje na dielo už prítomné v zbierke. Najstarším z týchto diel je pastel od Jozefa Fridricha Wagnera Dáma z parochňou z rokov 1780-1810, ktoré patrí k prvým dielam v zbierke VSG nadobudnutým v roku 1952. V roku 2018 galéria do zbierky získala pendanta k tejto kresbe – mužský portrét od toho istého autora, vytvorený rovnakou technikou suchého pastelu. Ide o portrét Ladislava Kapii z roku 1792, ktorý je vzácny aj tým, že sa nám ho podarilo získať v pôvodnej adjustácii, v zdobenom ráme s liatym sklom. Kresba významne obohatila kolekciu umenia 19. storočia.

K 11, Wagner Jozef Fridrich, Dáma s parochňou, 1780-1810, 40.3cm, pastel
K 1957, Wagner, Jozef Fridrich: Portrét Ladislava Kapii, 1792, suchý pastel, papier/ pergamen

Záchranná akvizícia

VSG získava diela do svojej zbierky na základe akvizičnej stratégie, ktorá definuje základné priority, okruhy a obdobia. V interakcii s aktuálnym výskumom a rozpočtom sa následne kreuje súbor nových prírastkov v danom roku. Špecifikom v akvizičnom procese posledných piatich rokov bola akvizícia 32 diel v roku 2016, ktorá dostala prívlastok „záchranná“. Ide zároveň o najpočetnejší celok získaný od jedného vlastníka za toto obdobie. Diela pochádzajú z domova seniorov, ktorý čakala rekonštrukcia. Umelecké diela v objekte bolo potrebné identifikovať a predísť ich znehodnoteniu. Tak bol zostavený súbor, ktorý zastupuje regionálnu výtvarnú produkciu najmä z 50.-70. rokov. Dokumentuje tvorbu známych v regióne pôsobiacich výtvarníkov, čím sme doplnili ich autorské súbory v zbierke VSG. Diela nepredstavujú síce výnimočný celok z hľadiska umeleckej histórie, no z pohľadu administrácie prevodu diel išlo o zaujímavý prípad v agende správy zbierky. Taktiež boli pre galériu skúsenosťou pri špecifikácii vlastných úloh a vývoji akvizičnej stratégie. Zo súboru je na výstave prezentovaných 11 diel.  

O 3260 Andrej Doboš,
Pivoňky, 1955 – 1960, olej, lepenka

O 3262 Miroslav Milan,
Zátišie s fľašou a ovocím, 1960 – 1965, olej, lepenka

O 3253 Juraj Collinásy,
Zátišie, 1958, olej, lepenka

O 3266 Vojtech Kalna
Zátišie so slnečnicami, 1957, olej, plátn

O 3258 Ivan Šafranko,
Zátišie s kvetmi a obrusom, 1955 – 1960, tempera, lepenka

K 1948 Ján Grotkovský,
Záber z Dlužanskej doliny, 1958, pastel na lepenke

K 1949 Ján Grotkovský,
Na poli, 1958,

O 3269 Anton Jasusch: Tatry, 1950-1960, olej na lepenke

O 3267 Vojtech Kálna: Hmla nad Košicami, 1959-1960, olej na plátne

G 2369  Kveta Fulierová: Aprílová etuda,  1972

O 3264 Július Török: Vilka z Prešova, 1935-1940, akvarel na papieri

Comments are closed.