Ľudovít Feld vo VSG

V roku 2016, uviedla Východoslovenská galéria rozsiahlu výstavu diela jedného z najsvojráznejších predstaviteľov košickej moderny, Ľudovíta Felda. Výstava obsahovala okrem niekoľkých portrétov, pohľadov do mestských a prírodných scenérií aj veľmi ojedinelé práce s témou holokaustu.

Ľudovít Feld bol niektorým Košičanom známy ako milý, vľúdny, starý pán veľmi nízkeho vzrastu, kresliar portrétov a námetov zo starého mesta. Iní ho poznajú ako Mengeleho maliara. Feldovu povahu a prácu výrazne ovplyvnilo jeho telesné postihnutie, hendikepovalo ho však iba fyzicky. Navzdory nízkemu vzrastu študoval grafiku na budapeštianskej umeleckej akadémii, Založil súkromnú umeleckú školu, prežil rok v koncentračnom tábore Auschvitz Birkenau a po oslobodení sa celý zvyšok života húževnato venoval práci. Popri výučbe kreslenia, s ľahkými ťahmi ceruzy a pera, dôkladne zaznamenával zastavané územia východoslovenských miest. Často ich spolu s figurálnou stafážou nechával akoby zamrznuté v čase spred druhej svetovej vojny. S obľubou mapoval zmeny ročných období v krajine Spiša a Gemera, kde hľadal útočisko pred spomienkami na väznenie v koncentračnom tábore. Feld stvárňoval prežité nočné mory až s odstupom času, čo im však neubralo na autenticite. V dielach ako Košické geto – Tehelňa, Pamiatka na Osvienčim alebo Otec a syn, je možné pozorovať zmenu práce s ľudskou figúrou, ktorú štylizuje do takmer renesančne manieristických kompozícií (Pamiatka na Osvienčim).

V zbierke Východoslovenskej galérie je Ľudovít Feld zastúpený 92 dielami. Prezrite si niektoré z nich.

Ľudovít Feld, Zádiel, 1955, Východoslovenská galéria

Ľudovít Feld, Miklušova väznica a Hrnčiarska ulica, 1958, Východoslovenská galéria

Ľudovít Feld, Dvor na Mäsiarskej ulici v Košiciach, 1958, Východoslovenská galéria

Ľudovít Feld, Mlatba, 1950, Východoslovenská galéria

Ľudovít Feld, Dominikánske námestie v Košiciach, 1943, Východoslovenská galéria

Ľudovít Feld, Hačava, 1950 – 1955, Východoslovenská galéria

Ľudovít Feld, Prašník, 1956, Východoslovenská galéria

Ľudovít Feld, Spišský hrad III., 1966, Východoslovenská galéria

Ľudovít Feld, Spišský hrad I. (Studenec), 1968, Východoslovenská galéria

Ľudovít Feld, Muž pri práci, 1938, Východoslovenská galéria

Ľudovít Feld, Podobizeň ženy en face, 1932, Východoslovenská galéria

Ľudovít Feld, Podobizeň umelcovho otca, 1940, Východoslovenská galéria

Pri príležitosti konania výstavy Ľudovíta Felda vznikla virtuálnu prehliadka, ktorú môžete absolvovať na tomto linku:
https://otvorenydom.sk/3d-prehliadka/ludovit-feld-vo-vychodoslovenskej-galerii/

15.11.2016 - KOŠICE:DNES reportáž z inštalovania výstavy

Comments are closed.