Leto 2021 vo VSG

Aktuálne výstavy

Klimkovičovci - Príbehy troch generácií

25.6 – 30.1.2022 na Hlavnej 27
kurátori: Štefánia Ďuricová, Miroslav Kleban

Expozícia venovaná umeleckému dielu rodiny Klimkovičovcov prehodnocuje doposiaľ získané poznatky z archívnych prameňov a umenovednej spisby. Kolektívne spracovanie života a diela jednotlivých členov rodiny vychádza z výskumu umenia kolekcie 19. storočia, kedy táto rodina pôsobila a je tak vzdaním našej úcty snahám tejto viacgeneračnej rodiny, ktorá sa zaslúžila o pozdvihnutie umeleckej tradície v regióne Košíc. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Košický samosprávny kraj.   

Imrich Vanek - Súkromné a verejné  

 30. 6.2021 – 12.9.2021 na Hlavnej 27   
kurátori: Zuzana Bodnárová a Svätopluk Mikyta 

Vstupujeme z ulice do galérie, do architektúry výstavy, ktorej zámerom nie je poskytnúť zhrňujúcu dôslednú správu o tvorbe Imricha Vaneka (1931 – 2015) ale skôr naznačiť možné uvažovania a interpretácie umeleckého života a rozsiahleho diela ukotveného v súkromnom a verejnom priestore i meniacej sa spoločenskej klíme. Z nespracovanej pozostalosti autora (intuitívne) vyberáme keramické obrazy, autorský porcelán, poznámky k produkcii práce, súkromné aj dokumentačné fotografie, skice a sadrové modely reliéfov známe z fasád obchodných domov. Premýšľame akú hodnotu má celoživotná tvorba keď sa v závere stane z výtvarníka dôchodca... Organizuje Banská Stanica Contemporary s finančnou podporou z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia. 

Umením a slovom, kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove 

17. 12. 2020 – 25. 8. 2021 na Hlavnej 27
kurátorka: Katarína Nádaská 

Výstava Umením a slovom predstavuje kultúrne a historicky významnú zbierku Jasovského opátstva s napojením na dejiny zbierkového fondu galérie. Výstava je vyvrcholením úzkej spolupráce Východoslovenskej galérie a Opátstva premonštrátov v Jasove, ktorá sa začala v roku 2018 pri príprave výstavného projektu Socha, duch, obraz, svetlo – Príbehy zbierky starého umenia VSG. Vystavené predmety ako doklady premonštrátskeho genius loci sa po viac ako polstoročí prvýkrát opäť stretávajú v pôvodnom kontexte ich premonštrátskej proveniencie. 

Kúzelný svet vonkajšieho zdania 

2. 10. 2020 – 29. 8. 2021 na Alžbetinej 22
kurátorka: Štefánia Ďuricová 

Na Alžbetinej 22 môžete stále vidieť výstavu Kúzelný svet vonkajšieho zdania prezentujúcu prítomnosť módy vo vybraných dielach umelcov tvoriacich na našom území bývalej monarchie, pôsobiacich predovšetkým v mestskom prostredí. Módne trendy doby sú reprezentované vo vybraných dielach predovšetkým zo zbierkového fondu Východoslovenskej galérie, doplnené o výpožičky z rôznych inštitúcií. 

Sprievodný program

Otvorené vitríny / Baroková architektúra a unikátna knižnica v Jasove  

  1. 7. 2021 o 17:00 na Hlavnej 27

Leto vo Východoslovenskej galérii otvárame sprievodným programom k výstave Umením a slovom, kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove. Príďte sa schladiť a nazrieť s nami do otvorených vitrín na prednáške venovanej unikátnej knižnici v Jasove spolu so Zuzanou Labudovou (Krajský Pamiatkový úrad Košice) a Veronikou Timuľákovou (Knižnica Rádu premonštrátov v Jasove) v rámci cyklu Otvorené vitríny.

Spustenie predaja pamätnej bankovky k výstave Klimkovičovci – Príbehy troch generácií

10. 7. 2021 od 10:00 na Hlavnej 27

K výstave s názvom Klimkovičovci – Príbehy troch generácií vydáva Východoslovenská galéria svoj prvý 0 Euro Souvenir. Na bankovke je vyobrazené dielo od Františka Klimkoviča s názvom Štúdia hlavy dievčaťa, ktoré je datované do roku 1845-1850. Kúpa bankovky je podmienená zakúpením vstupenky na výstavu Klimkovičovci - Príbehy troch generácií alebo vstupenky na všetky výstavy. Viac informácií nájdete na odkaze.

Otvorené vitríny / Interpretuj a spoznaj diela na výstave

13. 7. 2021 o 17:00 na Hlavnej 27

V rámci cyklu Otvorené vitríny vás dielami výstavy Umením a slovom prevedie historik umenia a kurátor Miroslav Kleban.

Prednáška teoretičky umenia Šárky Svobodovej o vile manželov Vanekovcov a jej budúcnosti

15. 7. 2021 o 17:00 na Hlavnej 27

Prednáška teoretičky umenia Šárky Svobodovej v rámci sprievodného programu k výstave Imrich Vanek - Súkromné a verejné. Organizuje Banská Stanica Contemporary s finančnou podporou z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.

Komentovaná prehliadka Umením a Slovom 

22. 7. 2021 o 17:00 na Hlavnej 27

Komentovaná prehliadka s kurátorkou Katarínou Nádaskou k výstave Umením a slovom - kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove.

Prehliadka verejných realizácií Imricha Vaneka

27. 7. 2021 o 18:00 v Košiciach

Prehliadka verejných realizácií Imricha Vaneka s Milanom Kolcunom a kurátormi výstavy Zuzanou Bodnárovou a Svätoplukom Mikytom. Súčasťou prehliadky je aj presun retro-autobusom v rámci mesta Košice. Prehliadka je zdarma. Organizuje Banská Stanica Contemporary s finančnou podporou z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia. Prehliadka je zdarma. Počet miest je obmedzený.

Vernisáž k výstave Amenge.project

11. 8. 2021 o 18:00 v priestore Zániku planéty

"Vizualita detí nemá etnickú príslušnosť."
Rómsky textil sa v posledných rokoch stal inšpiráciou pre módne trendy, avšak využívajúc iba jeho povrchné znaky. Textilný priemysel vyprázdňuje rómsku kultúru, stereotypizuje ju ako ”bohémsku” a ”nespútanú”. Táto vizuálna atraktivita rómskej kultúry tak stojí v opozícii voči marginalizácii, rasizmu a segregácii rómskej menšiny.

Amenge v rómštine znamená ”nám”. Amenge.project je založený na spolupráci rómskych detí a mládeže a ich optikou prezentuje rómsku skúsenosť, vizuálnu kultúru ako aj osobné preferencie, zážitky a predstavy. Cieľom je otvoriť medzikultúrny dialóg a viesť k podpore vzájomnej tolerancie a pochopeniu kultúrnych odlišností. Výsledkom je dizajnérska kolekcia, ktorej podklady robili deti z Luníka IX.

Autorky projektu sú textilná dizajnérka Zuzana Zmateková a textilná výtvarníčka Henrieta Tholt. Na výstave sa ponoríme hlbšie do významu emancipačnej práce, ktorou Amenge.project vytvára protiváhu súčasnej povrchovej trendovosti rómskej vizuality.

Experimentálny textilný workshop

12. 8. 2021 od 9.00 – 14.00

Celodenný experimentálny workshop k výstave Amenge.project povedie lektorka Slavomíra Hriadeľová a je určený mladým ľuďom od 13 do 19 rokov. Maximálna kapacita 10 osôb. Cena kurzu 15€.

Keramický workshop

2. 9. 2021 o 14:00 na Hlavnej 27

Keramický workshop k výstave Imricha Vaneka s umelkyňou Andreou Čepišákovou. Organizuje Banská Stanica Contemporary s finančnou podporou z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.

Aplikácia VSG

K trom aktuálnym výstavám vám ponúkame aj mobilnú aplikáciu, vďaka ktorej sa môžete bližšie zoznámiť s vybranými dielami prostredníctvom audiokomentárov. Priamo vo výstavných sieňach si cez QR kód nahrávky ľahko spustíte a vypočuť si ich môžete kdekoľvek aj z pohodlia svojho domova. V aplikácii tiež nájdete stručné informácie k programu a výstavám Východoslovenskej galérie.

https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.vsg.vsg
https://apps.apple.com/sk/app/vsg/id1536268792

Zmena programu je vyhradená. Sprievodný program k výstavám podlieha aktuálnym protipandemickým opatreniam. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na vašu návštevu.

Tím VSG

Comments are closed.