Predaj 0 euro souvenir

K výstave s názvom Klimkovičovci – Príbehy troch generácií vydáva Východoslovenská galéria svoj prvý 0 Euro Souvenir, na ktorom je vyobrazené dielo od Františka Klimkoviča s názvom Štúdia hlavy dievčaťa, ktoré je datované do roku 1845-1850.

Rodina Klimkovičovcov pôsobila a pozdvihla umeleckú a pedagogickú tradíciu v regióne Košíc. Bratia Vojtech a František sa okrem aktívnej maliarskej tvorby venovali aj rozvoju múzejníctva. Z muzeálneho spolku, ktorý založili, sa vyvinulo Hornouhorské múzeum, v ktorom sa podieľali na budovaní zbierkových fondov múzea napr. numizmatického či archeologického. Založenie múzea predstavovalo položenie základov dvoch významných inštitúcií, Východoslovenskej galérie a Východoslovenského múzea. V roku 1872 tiež založili prvú súkromnú umeleckú školu v Košiciach, ktorú navštevovali napríklad aj umelci ako Július Bencúr, Leopold Štefan Horowitz či Ľudovít Čordák.

Zakúpenie bankoviek je podmienené zakúpením vstupenky na výstavu Klimkovičovci - Príbehy troch generácií (alebo vstupenky na všetky výstavy), ktorá môže byť využitá do 30. 1. 2022.

Cena bankovky: 3,- € / ks
Platba za 0 € bankovku je možná len v hotovosti

Viac info na recepcii VSG 055/6817511

0 Responses

  1. […] K výstave s názvom Klimkovičovci – Príbehy troch generácií vydáva Východoslovenská galéria svoj prvý 0 Euro Souvenir. Na bankovke je vyobrazené dielo od Františka Klimkoviča s názvom Štúdia hlavy dievčaťa, ktoré je datované do roku 1845-1850. Kúpa bankovky je podmienená zakúpením vstupenky na výstavu Klimkovičovci - Príbehy troch generácií alebo vstupenky na všetky výstavy. Viac informácií nájdete na odkaze. […]