Sú dané: park, fontána… (publikácia)

Katalóg k rovnomennej výstave piatich autorov, ktorá reflektovala oživený záujem o umenie 70. a 80. rokov prostredníctvom tvorivého dialógu voľných umelcov a architektov.

autor: Peter Tajkov
rok vydanie: 2020
počet strán: 30
ISBN: 978-80-85745-85-6
106 g

cena: 5 €

dostupnosť: Hlavná 27

viac info:

Špecifickým cieľom výstavného projektu s názvom Sú dané: park, fontána, bolo priniesť nový interpretačný pohľad na minulosť umenia vo verejnom priestore Košíc, v širšom kontexte umenia východoeurópskych miest. Výstava reagovala na oživený záujem generácie narodenej po roku 1989 o toto umenie, resp. na snahy o opätovné uchopenie jeho kvality a napokon aj o jeho ochranu. V katalógu sa môžete bližšie oboznámiť s dielami umelcov Mateja Gavulu, Maroša Juhása, Martina Piačeka, Erika Sikoru a Samuela Velebného.

Comments are closed.