Výsledky z 1. kola „Súťaže architektonických návrhov na stálu expozíciu VSG“

V prvom kole projektovej verejnej architektonickej dvojetapovej neanonymnej súťaže na novú expozíciu „Súťaž architektonických návrhov na stálu expozíciu VSG“ vyhlasovateľ VSG obdržal 13 prihlášok, z toho všetci 13 uchádzači splnili požadované kritériá.

Na zasadnutí komisie dňa 30. júna 2022 o 13:00 boli vybraní traja prihlásení, ktorí postupujú do druhého kola, a to na základe posúdenia architektonických kvalít predložených referencií a relevantnosti referencií k zadaniu. V poradí sa vyššie umiestnili tí účastníci, ktorí preukázali lepšiu schopnosť riešiť zadanie vo vysokej požadovanej kvalite.

Uchádzači postupujúci do druhého kola:

  • Liška spol s. r. o
  • Studio COSMO
  • Zerozero

Všetkým zúčastneným ďakujeme za čas a úsilie, ktoré venovali súťaži VSG.

V súvislosti s druhým kolom súťaže komisia prikladá možnosť postupujúcim uchádzačom v prípade svojich doplňujúcich otázok k spracovaniu návrhu expozície ich posielať mailom na sutaz@vsg.sk. Sekretár súťaže na základe predmetu otázky prepošle otázku/mail konkrétnym členom tímu autorov expozície, resp. porote súťaže. Uchádzačom bude následne odpovedané.
Lehota na predloženie ponúk do 2. etapy: 19. 8. 2022 do 15:00 hod

Comments are closed.