Štvrtá fáza reštaurovania

Začiatok roka 1985 zasiahol do vývoja VSG pomerne radikálne a to výbuchom plynového potrubia s následným ničivým požiarom vo vtedajšom hlavnom sídle galérie v Dessöfyho paláci (Hlavná, vtedy Leninova, 72). Udalosť sa odohrala v sobotu 12. januára 1985 o 15:50. Po havárii a masívnom reštaurovaní naďalej ostali v depozitári diela, ktoré potrebujú odborné ošetrenie. Doteraz sa s podporou Fondu na podporu umenia podarilo zreštaurovať 52 diel.

Aktuálne prebieha 4. fáza reštaurátorského projektu, počas ktorej sa v ateliéri Ludmily Zozuľákovej v Košiciach reštauruje 23 malieb.

foto: Milan Bobula, Dokumentačné centrum VSG
foto: Ludmila Zozuľáková

Autentickým pohľadom do vtedajších udalostí je fotografia so zachránenými dielami vynesenými z depozitára. V popredí vidíme dielo Jozefa Kornúcika: Kompozícia II., 1965 – 1968, olejomaľba na plátne, 200.0 cm x 100.0 cm. Má zlomený podrám a vážne poškodenú vrstvu maľby. Toto dielo patrí k práve reštaurovaným dielam. Kornúcikova maľba Kompozícia I. z tejto série sa reštaurovala v 2. fáze projektu v roku 2018.

Ochrana zvereného kultúrneho dedičstva je povinnosťou, ktorú galériám a múzeám ukladá zákon. Ide o málo poznanú dimenziu zhodnocovania kultúrneho dedičstva, ktorá je často jediným východiskom v krízových situáciách. Reštaurovanie vo VSG nielen vyrovnáva stratu na zbierkovom fonde, ale produkuje aj nové odborné benefity pre budovanie silných miest v inštitucionálnej pamäti galérie.

Projekt reštaurovania z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Comments are closed.