František Veselý – Predvídanie o krajine (publikácia)

Monografia Františka Veselého, ktorá prvýkrát zhodnocuje jeho tvorbu a vracia ho do našich dejín umenia. Vďaka monografickému spracovaniu sa podarilo zdigitalizovať takmer všetky známe práce, ktoré sú v publikácii radené chronologicky.

autori textov: Miroslav Kleban, Marko Vateha
rok vydania: 2019
počet strán: 286
ISBN: 978-80-85745-81-8

cena: 20 €

dostupnosť: Hlavná 27

viac info:

Tvorba Františka Veselého rezonuje vo Východoslovenskej galérii už od roku 2018, kedy kurátor Miroslav Kleban pripravil jeho samostatnú výstavu. Výskum tohto nadčasového umelca výstavou však neskončil. Hoci pri príležitosti výstavy vznikol sprievodný katalóg František Veselý - Krajina nového typu, materiál a získaná fotodokumentácia jeho diel viedli Miroslava Klebana v spolupráci s Markom Vatehom k zostaveniu monografie, ktorá podrobne mapuje Veselého dielo. Dôsledné a objavné monografické spracovanie tvorby autora, ktorý bol dlho prehliadaný a nebol známy širšej kultúrnej verejnosti ocenila Rada galérií Slovenska BIELOU KOCKOU⁴ v kategórii edičný projekt (za rok 2019).

Comments are closed.