Pohyblivá krajina

Pohyblivá krajina je oázou pokoja. Môžete v nej vnímať umenie, pozorovať rastliny, či načerpať novú energiu. Stáva sa súčasťou mestskej fauny a flóry. V urbánnom prostredí dláždených chodníkov je zeleň vzácnou a dôležitou súčasťou. Zohráva úlohu v boji proti environmentálnej kríze, ktorej v súčasnosti čelíme. 

Myšlienka Pohyblivej krajiny vznikala v čase celosvetovej pandémie. Tá nás prinútila prehodnotiť mnohé stránky spoločenského a kultúrneho života. Viaceré hromadné podujatia mohli byť realizované len v exteriéri a preto sme využili príležitosť pretvoriť pusté nádvorie na miesto pre ľudí a pre podujatia, ktoré doplnia tradičný galerijný program o koncerty, workshopy a predstavenia v netradičnom prostredí. Veľmi dôležitým aspektom pri takomto uvažovaní bolo vytvorenie prostredia, kde rastliny netvoria len estetický prvok, ale sú pridanou hodnotou pre galériu, mesto, planétu. Zlepšujú nám mikroklímu, poskytujú tieň a vlahu, sú úkrytom či potravou pre drobné živočíchy. Oni sa starajú o nás my sa staráme o nich. Aj preto je súčasťou krajiny Manuál starostlivosti, ktorý robí z nás ľudí v galérii partnerov a partnerky rastlín pretože dokopy tvoríme jeden vzájomný celok a vzájomne si pomáhame k prežitiu. Veríme, že túto filozofiu Pohyblivej krajiny si osvoja aj naši návštevníci.

Vybrané stromy, kry a trvalky sú jedinečné svojím vegetačným cyklom, spôsobom kvitnutia, ale aj štruktúrou a farebnosťou listov. Ich krása a zdravie si vyžadujú rôznorodú a celoročnú starostlivosť. O pohyblivú krajinu sa budeme spoločne starať my, zamestnanci a zamestnankyne galérie. 

Vznik tohto projektu finančne podporil Košický samosprávny kraj v rámci internej výzvy Tradície inšpirujú inovácie. Na projekte spolupracovali Laboratórium architektúry krajiny LABAK a kolektív Spolka+. Za konzultácie ďakujeme Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach.

Comments are closed.