Apríl 2021 vo VSG

Anton Jasusch, Ráno na ulici, 1908, Východoslovenská galéria

Na základe aktuálneho uvoľnenia opatrení (platného od 19. 4. 2021) je Východoslovenská galéria od 20. 4. 2021 otvorená pre verejnosť. Poprosíme vás o dodržiavanie:

  • odstup 15 metrov štvorcových na jednu osobu,
  • preukázania sa negatívnym testom, podľa covid automatu
  • prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom

Aktuálne výstavy

Two Shapes of Leaf on Tree / Dva tvary listu na strome

trvanie výstavy: 24. 3. 2021 – 16. 5. 2021
kurátor výstavy: Erik Vilím
architekt výstavy: Matej Gavula
organizátor a produkcia: KAIR
Východoslovenská galéria, Hlavná 27 Košice

Počas uzatvorenia sme v spolupráci s KAIR (Košice Artist in Residence) pripravili výstavu Two Shapes of Leaf on Tree / Dva tvary listu na strome. Predstavenie výstavy prebehlo online formou, teraz si ju budete môcť pozrieť naživo. Koncepcia výstavy sa snaží prostredníctvom diel od 14 umelkýň a umelcov načrtnúť osobitosti príbehov transformácie krajín Slovenska a Gruzínska po rozpade Sovietskeho zväzu, a to so zaostrením na ekonomické, politické, sociálne, kultúrne a etické dôsledky, ktoré cítime v súčasnosti.

Umením a slovom, kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove

trvanie: 17. 12. 2020 – 27. 6. 2021
kurátorka: Katarína Nádaská
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Výstava Umením a slovompredstavuje kultúrne a historicky významnú zbierku Jasovského opátstva s napojením na dejiny zbierkového fondu galérie. Výstava je vyvrcholením úzkej spolupráce Východoslovenskej galérie a Opátstva premonštrátov v Jasove, ktorá sa začala v roku 2018 pri príprave výstavného projektu Socha, duch, obraz, svetlo – Príbehy zbierky starého umenia VSG. Výstavené predmety ako doklady premonštrátskeho genius loci sa po viac ako polstoročí prvýkrát opäť stretávajú v pôvodnom kontexte ich premonštrátskej proveniencie.

Sú dané: park, fontána ...

trvanie výstavy: 18. 9. 2020 – 2. 5. 2021 (predĺžená)
vystavujúci autori: Matej Gavula, Maroš Juhás, Martin Piaček, Erik Sikora, Samuel Velebný
kurátor výstavy: Peter Tajkov
Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice

Výstavný projekt s názvom Sú dané: park, fontána, má špecifický cieľ, priniesť nový interpretačný pohľad na minulosť umenia vo verejnom priestore Košíc. Reaguje na oživený záujem generácie narodenej po roku 1989 o toto umenie, resp. na snahy o opätovné uchopenie jeho kvality a napokon aj o jeho ochrany. Projekt pracuje s imaginatívnou apropriáciou diel z obdobia 60-80tych rokov minulého storočia a ich reinterpretáciu, či rekonštrukciu v nových súvislostiach.

Kúzelný svet vonkajšieho zdania

trvanie výstavy: 2. 10. 2020 – 29. 8. 2021
kurátorka: Štefánia Ďuricová
Východoslovenská galéria, Alžbetina 22

Na Alžbetinej 22 môžete stále vidieť výstavu Kúzelný svet vonkajšieho zdania prezentujúcu prítomnosť módy vo vybraných dielach umelcov tvoriacich na našom území bývalej monarchie, pôsobiacich predovšetkým v mestskom prostredí. Módne trendy doby sú reprezentované vo vybraných dielach predovšetkým zo zbierkového fondu Východoslovenskej galérie, doplnené o výpožičky z rôznych inštitúcií.

Sprievodný program

Online otvorené vitríny výstavy Umením a slovom, kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove

28. 4. 2021 o 17:00 na FB VSG

Nakuknite s nami pod sklá vitrín s kurátorkou Katarínou Nádaskou a spoznajte tak bližšie dejiny a kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove. Otvorené vitríny môžete sledovať priamo na našom facebooku.

Comments are closed.