Socha, duch, obraz, svetlo – Príbehy zbierky starého umenia VSG (publikácia)

Katalóg k výstave Socha, duch, obraz, svetlo – Príbehy zbierky starého umenia VSG, ktorý ponúka bližší pohľad na rozličné cesty ako sa konkrétne diela dostali do fondu VSG.


autori textov: Miroslav Kleban, Katarína Nádaská
rok vydania: 2018
počet strán: 55
ISBN: 978-80-85745-76-4

cena: 5 €

dostupnosť: Hlavná 27

viac info:

Prezentované diela gotiky a baroka opúšťajú depozitár galérie zriedkavo. Exponáty chronologicky spadajú od konca 14. storočia po koniec 18. storočia. Vďaka publikácii sa zoznámite s najstarším dielom galérie, s najďalej zapožičaným dielom, s dielom najvzdialenejšej proveniencie či s dielami, ktoré galérii v skutočnosti nepatrili. Z pohľadu profilácie zbierkového fondu galérie na 19. a 20. storočie predstavujú diela starého umenia marginálny, kvantitatívne malý a spravidla uzavretý súbor, do ktorého nepribúdajú nové akvizície. Význam tejto kolekcie teda nespočíva vo „veľkých dejinách“ gotiky a baroka, ale vo vyrozprávaní „malých dejín“ historického dedičstva regiónu a jeho umeleckej zbierky, uchovávanej Východoslovenskou galériou.

Comments are closed.