Späť na stenu (sprievodca výstavou Zachránené)

Detský sprievodca k výstave Zachránené - Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom (2019)

autorky: Petra Filipiaková, Lucia Lendelová
rok vydanie: 2019
počet strán: 18
ISBN: 978-80-85745-78-8
126 g

cena: 4 €

dostupnosť: Hlavná 27

viac info:

Pracovný zošit sprostredkúva informácie o výstave Zachránené - Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom deťom a ich rodičom. Zároveň je to aj výborná pomôcka pre pedagógov, v texte je vysvetlená aj častokrát náročná terminológia z galerijného prostredia a prostredníctvom kreatívnych úloh sa čitateľ dozvie zaujímavosti o histórii galérie, o jednotlivých umeleckých dielach, o objavoch spojených s reštaurovaním. Druhá časť pracovného zošit je venovaná bezpečnosti. Súčasťou sprievodcu je napríklad aj návod čo robiť, ak by sa dieťa nachádzalo v uzavretom priestore, kde horí.

Comments are closed.