Február 2019 vo VSG

Konštantín Bauer, Procesia panien, 1927

Výstavy

do 3.2.2019
Tatiana Takáčová – The Guardians
Vizuálna umelkyňa Tatiana Takáčová na výstave predstavuje zbierku fotografií z múzeí a galérií, kde centrom jej záujmu sú vždy prítomní strážnici a strážničky výstav – živé bytosti, v sterilných a neosobných architektúrach. Táto špecifická sociálna skupina býva často prehliadaná, avšak predstavuje vlastný svet, neviditeľnú prácu a je dôležitou súčasťou muzeálneho priestoru – ich poslaním je strážiť umelecké diela, informovať, ale aj napomínať.
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 2/3€

do 31. 3. 2019
Radovan Čerevka – Moc v múzeu
Radovan Čerevka patrí k výrazným vizuálnym a sochárskym osobnostiam slovenskej umeleckej scény od začiatku 21. storočia. Jeho tvorbu charakterizuje kódovaný výtvarný jazyk nesúci mediálnu informáciu, vplyvu, sily jej použitia a najčastejšie vojenských alebo civilizačných konfliktov, ekologických katastrof.
Kurátor: Ivana Moncoľová
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 2/3€

do 26.5.2019
Na prelome – Umenie rokov 1890-1918
Predkladaný výstavný projekt pripravený prevažne zo zbierkového fondu Východoslovenskej galérie a ďalších kontextuálnych výpožičiek zo Slovenska i zahraničia mapuje obdobie pred vznikom prvej Československej republiky, ktorej sté výročie vzniku si pripomíname práve v roku 2018. Umelecko-historickým prierezom pomerne krátkeho obdobia výtvarnej produkcie, historických súvislostí a spoločenských pomerov sa vytvorená kolekcia umeleckých diel pokúsi podať vizuálnu predstavu o životnom štýle mestského človeka na prelome storočí žijúcom v rozmedzí dvoch mentálne blízkych, no lexikálne a ideovo odlišných národností.
Kurátori: Ján Kovačič, Miroslav Klaben
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 2/3 €

do 31.3.2019
Katarína Poliačiková – Oheň vecí / The fire of things 
Výstava “Oheň vecí / The Fire of Things” mapuje posledné roky tvorby Kataríny Poliačikovej. Autorka tu predstaví diela, ktoré, aj keď sa pohybujú naprieč médiami, sledujú určitú tematickú líniu. Oheň vecí rozpráva o vzťahu ľudskej, geologickej a astronomickej mierky, o prelínaní subjektívnych príbehov s veľkými naratívmi zeme či času.
Miesto: Alžbetina 22
Vstup: 2/3 €

1.3.2019 – 28.4.2019
otvorenie výstavy 28.2.2019
Boris Sirka: Od pôžitku k úzkosti a späť/ From Pleasure to Anxiety and Back
Každý z nových Sirkových cyklov v sebe absorbuje čosi z predošlého a pestrý repertoár foriem nečerpá len z externého prostredia, ale najmä z vlastného portfólia. Schopnosť stále znova podstupovať a presvedčivo zvládať tieto doslova metamorfózy, z neho robia popravde ojedinelý zjav na slovenskej umeleckej scéne.
Kurátor: Peter Tajkov
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 2/3€

Sprievodný program
5.2.2019 o 14:00
Pohodová komentovaná prehliadka pre seniorov
Výstavou Katarína Poliačiková – Oheň vecí vás bude sprevádzať kurátor a galerijná pedagogička Východoslovenskej galérie. Po prehliadke vás čaká krátky nenáročný workshop, na ktorom môžete kreatívne reagovať na vystavené umelecké diela.
Miesto: Alžbetina 22
Vstup voľný

6.2.2019 o 17:00
Secesné paralely v tvorbe Elemíra Halásza Hradila
Odborná prednáška kurátora výstavy Na Prelome – Umenie rokov 1890-1918 PhDr. Miroslava Klebana.
Miesto: Hlavná 27
Vstup voľný

10.2.2019 o 14.00
Kreatívny labyrint – program pre rodiny 
Program pre rodiny s deťmi, na ktorom si povieme niečo o sochách a objektoch, o tom, ako sa umelci snažia poukazovať na rôzne spoločenské problémy a v ateliéri si vytvoríme nádhernú inštaláciu inšpirovanú dielom Radovana Čerevku.
Na program je potrebné sa vopred prihlásiť e-mailom na: filipiakova@vsg.sk alebo telefonicky na: 0905615032 do 8.2.2019 (piatok do 14.00). Rodič je za dieťa zodpovedný.
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 3€ dieťa / rodič má vstup voľný

24.2.2019 o 14:00
Kreatívny labyrint – program pre rodiny
Program pre rodiny s deťmi, na ktorom si predstavíme zaujímavú fotografickú tvorbu Kataríny Poliačikovej . Stretnutie začína na Alžbetinej 22 a potom sa spoločne presunieme do ateléru na Hlavnej 27, kde budeme vytvárať vlastné umelecké diela.
Na program je potrebné sa vopred prihlásiť e-mailom na: filipiakova@vsg.sk alebo telefonicky na: 0905615032 do 22.2.2019 (piatok do 14.00). Rodič je za dieťa zodpovedný.
Miesto: Alžbetina 22 (začiatok) / Hlavná 27 (workshop)
Vstup: 3€ dieťa / rodič má vstup voľný

Výstavy tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Program tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Comments are closed.