Január 2019 vo VSG

Vladimír Kompánek, Mesačná nôcka, 1983

do 3.2.2019
Tatiana Takáčová – The Guardians
Vizuálna umelkyňa Tatiana Takáčová na výstave predstavuje zbierku fotografií z múzeí a galérií, kde centrom jej záujmu sú vždy prítomní strážnici a strážničky výstav – živé bytosti, v sterilných a neosobných architektúrach. Táto špecifická sociálna skupina býva často prehliadaná, avšak predstavuje vlastný svet, neviditeľnú prácu a je dôležitou súčasťou muzeálneho priestoru – ich poslaním je strážiť umelecké diela, informovať, ale aj napomínať.
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 2/3€

do 31. 3. 2019
Radovan Čerevka – Moc v múzeu
Radovan Čerevka patrí k výrazným vizuálnym a sochárskym osobnostiam slovenskej umeleckej scény od začiatku 21. storočia. Jeho tvorbu charakterizuje kódovaný výtvarný jazyk nesúci mediálnu informáciu, vplyvu, sily jej použitia a najčastejšie vojenských alebo civilizačných konfliktov, ekologických katastrof.
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 2/3€

do 26.5.2019
Na prelome – Umenie rokov 1890-1918
Predkladaný výstavný projekt pripravený prevažne zo zbierkového fondu Východoslovenskej galérie a ďalších kontextuálnych výpožičiek zo Slovenska i zahraničia mapuje obdobie pred vznikom prvej Československej republiky, ktorej sté výročie vzniku si pripomíname práve v roku 2018. Umelecko-historickým prierezom pomerne krátkeho obdobia výtvarnej produkcie, historických súvislostí a spoločenských pomerov sa vytvorená kolekcia umeleckých diel pokúsi podať vizuálnu predstavu o životnom štýle mestského človeka na prelome storočí žijúcom v rozmedzí dvoch mentálne blízkych, no lexikálne a ideovo odlišných národností
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 2/3 €

do 31.3.2019
Katarína Poliačiková – Oheň vecí / The fire of things 
Výstava “Oheň vecí / The Fire of Things” mapuje posledné roky tvorby Kataríny Poliačikovej. Autorka tu predstaví diela, ktoré, aj keď sa pohybujú naprieč médiami, sledujú určitú tematickú líniu. Oheň vecí rozpráva o vzťahu ľudskej, geologickej a astronomickej mierky, o prelínaní subjektívnych príbehov s veľkými naratívmi zeme či času.
Miesto: Alžbetina 22
Vstup: 2/3 €

Sprievodný program

8.1.2019 o 14.00
Pohodová komentovaná prehliadka pre seniorov
Program pre seniorov k výstave Tatiana Takáčová – Strážcovia (The Guardians)
Miesto: Hlavná 27
Vstup voľný

9.1.2019 o 17:00
Komentovaná prehliadka s kurátorom výstavy
Prehliadka výstavy Na prelome – Umenie rokov 1890-1918 s PhDr. Miroslavom Klebanom
Miesto: Hlavná 27
Vstup voľný

13.1.2019 o 14.00
Kreatívny labyrint – program pre rodiny 
Workshop venovaný výstave Tatiana Takáčová – Strážcovia (The Guardians), na ktorom zistíme ako vzniká fotografia.
Je potrebné sa vopred prihlásiť e-mailom na filipiakova@vsg.sk do 11.1.2019 (piatok do 14.00). Rodič je za dieťa zodpovedný.
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 3€ dieťa / rodič má vstup voľný

16.1.2019 o 17:00
Komentovaná prehliadka výstavy Tatiana Takáčová – Strážcovia (The Guardians)
Komentovaná prehliadka s riaditeľkou Východoslovenskej galérie Mgr. art. Dorotou Kenderovou, ArtD.
Miesto: Hlavná 27
Vstup voľný

23.1.2019 o 17:00
Experimentálny workshop pre dospelých
Na workshope si vyskúšate vytvoriť maliarske dielo inšpirované slovenským impresionizmom pod vedením Mgr. art. Miroslava Feka.
Tvorivé stretnutie je vhodné aj pre začiatočníkov.
Počet účastníkov je obmedzený, je potrebné sa vopred prihlásiť e-mailom na filipiakova@vsg.sk.
Vstup: 5€ (v cene je zahrnutý materiál)

27.1.2019 o 14:00
Kreatívny labyrint – program pre rodiny
Program pre rodiny s deťmi, na ktorom sa budeme venovať vybraným sochárskym dielam, povieme si, čo je to busta a jednu sa pokúsime vytvoriť.
Na program je potrebné prihlásiť sa vopred telefonicky na: 0905 615 032 alebo e-mailom: filipiakova@vsg.sk do 25.1.2019 (piatok do 14.00). Dieťa môže Kreatívny labyrint navštíviť len v sprievode rodiča. Rodič je za dieťa zodpovedný.
Hlavná 27
Vstup: 3€ / dieťa, rodič má vstup voľný

30.1.2019 o 17:00
Fin de siécle košice: politika, ekonomika a ľudské zdroje
Odborná prednáška Mgr. Ondreja Ficeriho, PhD. (SASKE)
Hlavná 27
Vstup voľný

Výstavy tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Program tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Comments are closed.