Kto/čo zmizol z obrazu?

Posledný rozmach tvorby Antona Jasuscha nastal v roku 1958, kedy bol konfrontovaný so svojimi dielami z dvadsiatych rokov. Jasuschov prínos a pôsobenie nielen dotvárali, ale v rozhodujúcej miere aj utvárali výtvarný jav, ktorému dnes hovoríme „košická moderna“. Toto obdobie ukazuje bohatú kultúrnosť a umeleckosť mesta Košice, kde vládla národnostná tolerancia a bohaté kultúrne i umelecké tradície. Práve povojnová situácia, prinášala umelcom nové možnosti moderného umeleckého prejavu a jedinečné osobnostné maliarske výpovede. Práve to zohralo významnú rolu pri zrode fenoménu „košickej moderny“.

Anton Jasusch sa tak stále držal vízie o poslaní a údele človeka na Zemi, jeho úlohy v tomto svete s citom pre krásu prírody a života. Autor vidí osudy utrápeného a životom bitého človeka a na druhej strane zasa civilizovaného a vzdelaného jedinca.

Vybrali sme pre teba diela Antona Jasuscha, ktoré vznikli po roku 1958. Ich námety sú veľmi podobné, avšak niečo z obrazov zmizlo. Na každom z troch obrazov zmizli tri veci. Nájdeš ich?

Anton Jasusch,Vývoj, 1958

Anton Jasusch, Pastierka,1958-1962

Anton Jasusch, Pracovný motív 1901-2000

Pozorne si prezri obraz Antona Jasuscha, aké motívy v ňom nájdeš? Postavy? Domy? Stromy?

Zapíš si, aké objekty z obrazu zmizli a svoje zistenia nám pošli na valyiova@vsg.sk

Comments are closed.