Marec 2019 vo VSG

Elemír Halász Hradil, Čítajúci starec, 1906 , detail

Výstavy
do 31.3. 2019
Radovan Čerevka – Moc v múzeu 
Radovan Čerevka patrí k výrazným vizuálnym a sochárskym osobnostiam slovenskej umeleckej scény od začiatku 21. storočia. Jeho tvorbu charakterizuje kódovaný výtvarný jazyk nesúci mediálnu informáciu, vplyvu, sily jej použitia a najčastejšie vojenských alebo civilizačných konfliktov, ekologických katastrof.
Kurátor: Ivana Moncoľová
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 2/3€

do 26.05.2019
Na prelome – Umenie rokov 1890-1918
Predkladaný výstavný projekt pripravený prevažne zo zbierkového fondu Východoslovenskej galérie a ďalších kontextuálnych výpožičiek zo Slovenska i zahraničia mapuje obdobie pred vznikom prvej Československej republiky, ktorej sté výročie vzniku si pripomíname práve v roku 2018. Umelecko-historickým prierezom pomerne krátkeho obdobia výtvarnej produkcie, historických súvislostí a spoločenských pomerov sa vytvorená kolekcia umeleckých diel pokúsi podať vizuálnu predstavu o životnom štýle mestského človeka na prelome storočí žijúcom v rozmedzí dvoch mentálne blízkych, no lexikálne a ideovo odlišných národností.
Kurátori: Ján Kovačič, Miroslav Klaben
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 2/3 €

do 31.3.2019
Katarína Poliačiková – Oheň vecí / The fire of things 
Výstava “Oheň vecí / The Fire of Things” mapuje posledné roky tvorby Kataríny Poliačikovej. Autorka tu predstaví diela, ktoré, aj keď sa pohybujú naprieč médiami, sledujú určitú tematickú líniu. Oheň vecí rozpráva o vzťahu ľudskej, geologickej a astronomickej mierky, o prelínaní subjektívnych príbehov s veľkými naratívmi zeme či času.
Miesto: Alžbetina 22
Vstup: 2/3 €

1.3.2019 – 28.4.2019
Boris Sirka – Od pôžitku k úzkosti a späť / From Pleasure to Anxiety and Back
Každý z nových Sirkových cyklov v sebe absorbuje čosi z predošlého a pestrý repertoár foriem nečerpá len z externého prostredia, ale najmä z vlastného portfólia. Schopnosť stále znova podstupovať a presvedčivo zvládať tieto doslova metamorfózy, z neho robia popravde ojedinelý zjav na slovenskej umeleckej scéne.
Kurátor: Peter Tajkov
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 2/3€

8.3.2019 – 31.3.2019
otvorenie výstavy 7.3.2019 o 18:00
Richard Roháč – Ego v sieti
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 2/3€

Sprievodný program

5.3.2019 o 14:00 hod.
Pohodová komentovaná prehliadka pre seniorov
Výstavou Na Prelome – umenie rokov 1890-1919 vás bude sprevádzať kurátor výstavy a galerijná pedagogička. Po prehliadke vás čaká krátky, nenáročný workshop, na ktorom môžete reagovať na vybrané maliarske dielo.
Miesto: Hlavná 27
Vstup voľný

6.3.2019 o 17.00 hod.
Premietanie autorských filmov Leviathan, CGI animácia (2015), Powers of Ten, audiovizuálna opera (2018) a Tokio Diaries, film (2018)  za prítomnosti Borisa Sirku
Miesto: Hlavná 27
Vstup voľný

10.3.2019 o 14:30 hod.
Kreatívny labyrint venovaný výstave Na Prelome – Umenie rokov 1890-1918
Na výstave si opäť pripomenieme nádhernú secesiu, sloh, ktorému sa niektorí umelci v týchto rokoch s obľubou venovali a porovnáme ho s oficiálnym umením. V ateliéri zistíme, že sa secesia objavila aj v architektúre, dizajne a móde.
Na program je potrebné sa vopred prihlásiť e-mailom na: filipiakova@vsg.sk alebo telefonicky na: 0905615032 do 8.3.2019 (piatok do 14.00). Rodič je za dieťa zodpovedný.
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 3€ dieťa / rodič má vstup voľný

13.3.2019 o 17:00 hod.
Komentovaná prehliadka výstavy Radovan Čerevka – Moc v múzeu s autorom
Miesto: Hlavná 27
Vstup voľný

19.3.2019 o 17:00 hod.
Secesná architektúra v Košiciach na prelome storočí
Odborná prednáška Mgr. Zuzany Labudovej, PhD. (Krajský pamiatkový úrad Košice), ktorá je súčasťou sprievodného programu k výstave Na Prelome – Umenie rokov 1890-1919.
Miesto: Hlavná 27
Vstup voľný

24.3.2019 o 14.00 hod.
Kreatívny labyrint – program pre rodiny s deťmi
Inšpirujeme sa výstavou a zistíme ako Boris Sirka reaguje na rôzne vybrané témy a využíva pritom farebnosť jemu typickú. Na workshope si vytvoríme hravú ilustráciu k vybranej rozprávke so strašidelnou atmosférou.
Na program je potrebné sa vopred prihlásiť e-mailom na: filipiakova@vsg.sk alebo telefonicky na: 0905615032 do 22.3.2019 (piatok do 14.00). Rodič je za dieťa zodpovedný.
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 3€ dieťa / rodič má vstup voľný

28.3.2019 o 17:00 hod.
Experimentálny workshop pre dospelých
Odevné experimenty inšpirované nielen ľudovými vzormi. Príďte si do nášho ateliéru vyskúšať zaujímavú techniku sublimačnej tlače a vytvorte si vlastné textilné kompozície s Mgr. art. Henrietou Kurčíkovou (VŠVU).
Počet miest je limitovaný, je potrebné sa vopred prihlásiť na filipiakova@vsg.sk
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 5€ ( v cene je zahrnutý materiál)

31.3.2019 o 17:00 hod.
Rozlúčková komentovaná prehliadka výstavy Katarína Poliačiková – Oheň vecí s autorkou
Miesto: Alžbetina 22
Vstup voľný

Výstavy tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Program tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Comments are closed.