September 2020 vo VSG

Mária Medvecká, Zbieranie zemiakov, 1955–1960, Východoslovenská galéria

2. 9. 2020 o 17:00 KOMENTOVANÁ PREHLIADKA S AUTORKOU
sprievodný program k výstave Eva Moflárová – Lem
Vstup: voľný
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

13. 9. 2020 od 14:00 do 15:30 KREATÍVNY LABYRINT
program pre rodiny s deťmi
Na program je potrebné sa vopred prihlásiť e-mailom na: filipiakova@vsg.sk alebo telefonicky na: 0905615032 do 11. 9. 2020 (piatok do 14.00). Rodič je za dieťa zodpovedný.
vstup: 4€ dieťa / rodič má vstup voľný
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

17. 9. 2020 o 18:00 otvorenie výstavy SÚ DANÉ
trvanie výstavy: 18. 9. – 8. 11. 2020
autori: Matej Gavula, Maroš Juhás, Martin Piaček, Erik Sikora, Samuel Velebný, kurátor: Peter Tajkov
Cieľom výstavy je priniesť nový interpretačný pohľad na minulosť umenia vo verejnom priestore Košíc. Reaguje na oživený záujem najmä generácie narodenej po roku 1989 o toto umenie, resp. snahy o opätovné uchopenie jeho kvality a napokon aj o jeho ochranu. Projekt pracuje s imaginatívnou apropriáciou konkrétnych diel z obdobia 60-80tych rokov minulého storočia a ich reinterpretáciu, či rekonštrukciu v nových súvislostiach.
Vstup na vernisáž: voľný
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

27. 9. 2020 od 14:00 do 15:30 KREATÍVNY LABYRINT
program pre rodiny s deťmi
Na program je potrebné sa vopred prihlásiť e-mailom na: filipiakova@vsg.sk alebo telefonicky na: 0905615032 do 25. 9. 2020 (piatok do 14.00). Rodič je za dieťa zodpovedný.
vstup: 4€ dieťa / rodič má vstup voľný
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

29. 9. 2020 od 14:00 do 15:00 POHODOVÁ KOMENTOVANÁ PREHLIADKA
program VSG pre seniorov.
Po dlhšej pauze, spôsobenej krízovými opatreniami, spúšťame program Východoslovenskej galérie pre seniorov za zvýšených hygienických opatrení. Program zahŕňa komentovanú prehliadku aktuálnej výstavy Eva Moflárová - Lem s krátkym, nenáročným workshopom, ktorý výstavu reflektuje.
vstup: voľný
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

trvanie výstavy: 26. 6. 2020 - 31. 1. 2021
TELO, FORMA A GESTO – SOCHÁRSTVO V ZBIERKE VSG
výstava, kurátor: Miroslav Kleban, architekt výstavy: Matej Gavula, GUTENART.
Výstava predstavuje ťažiskový projekt na rok 2020. Sochárska zbierka galérie doposiaľ nebola prezentovaná vo väčšej galerijnej expozícii. Aj z toho dôvodu je kurátorská koncepcia zameraná výhradne na médium sochy, plastiky a inštalácie.
Vstupné: 4€ / 2€
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

trvanie výstavy: 14. 8. - 4. 10. 2020 (predĺžená)
EVA MOFLÁROVÁ – LEM
výstava, kurátor: Richard Gregor
Retrospektívna výstava maliarky a sochárky Evy Moflárovej prezentuje výber diel z jej doterajšej tvorby reprezentujúci univerzálne témy poznania a rastu osobnosti. Lem predstavuje jednotiaci element, nachádzame ho explicitne v lineárnej gestike, ale funguje i metaforicky ako ohraničenie na rôznych úrovniach, limitovanie ľudskej bytosti, život v bezpečných hraniciach, otváranie či uzatváranie sa voči druhým.
Vstupné: 4€ / 2€
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Comments are closed.