Zahraj sa na ilustrátora

Vieš, ako by taká hra mohla vyzerať? Najskôr si musíme vysvetliť, kto ilustrátor vlastne je, pretože jeho úloha je v knižných príbehoch, najmä tých detských, veľmi dôležitá. Ilustrátor je taký umelec, ktorý píše príbehy obrázkami. S jeho pomocou nám pred očami rozprávky ožívajú a pomáha nám lepšie si predstaviť napísané. Dotvára písané slovo grafickou formou a tak zjednodušuje pochopenie textu, uľahčuje orientáciu v príbehu a podporuje stotožnenie predstáv autora a čitateľa. Ilustrácie môžu byť vyjadrené rôznou formou (napríklad: kresba, maľba, fotografia). Ilustrátor často úzko spolupracuje s autorom knihy pre čo najpresnejšie vyjadrenie myšlienky diela. 

Má to však jeden háčik, ilustrácie môžu ale nemusia byť od knižného textu úplne závislé. V dejinách výtvarného umenia sa stretneme aj s takými ilustráciami, ktoré príbehu pridávajú nový rozmer (dopovedajú ho), ale aj s takými, ktoré zdobia strany, ale nie sú príbehom inšpirované. Naša galéria má v zbierkach niekoľko nádherných diel od umelcov, ktorí sa venovali aj knižnej ilustrácii. Napríklad Martin Benka veľmi vynikal v oblasti knižného dizajnu, typografie, vytvoril množstvo experimentálnych fontov (to znamená typy písmen), venoval sa dizajnérskej úprave kníh a spolu s Ľudovítom Fullom a Mikulášom Galandom patrí k zakladateľom slovenskej knižnej ilustrácie. Diela týchto umelcov v zbierkach slovenských galérií si môžeš podrobne preštudovať na tejto webovej stránke: www.webumenia.sk . 

1. Vyber si svoju obľúbenú knihu alebo príbeh. Môžeš si pripomenúť, čo sa v ňom odohráva a opäť si ho prečítaj. Ver nám, niektoré knihy si zaslúžia, aby sme ich čítali stále dookola.

2. Zamysli sa nad tým, čo si čítal. V ďalšom kroku sa zahráš na ilustrátora/ku a pod tvojimi rukami príbeh ožije.

3. Zvoľ si ľubovoľnú techniku, najlepšie takú, aká ti je blízka a graficky vyjadri pasáž z knihy (príbehu), ktorú by si chcel výtvarne prerozprávať.

Ako príklad sme vybrali niektoré diela z našich zbierok, vedel by si podľa motívu pomenovať príbeh, ktorý ilustrujú? Hádať nemusíš, prezri si ich poriadne (názvy diel nájdeš pod obrázkami) a skús sa zamyslieť akoby si zobrazil hrdinov z príbehov ty. Ak niektoré príbehy nepoznáš, opýtaj sa rodičov alebo starších súrodencom, alebo ešte lepšie, prezri si domácu knižnicu, možno ich tam nájdeš 😊. Čo v prípade, ak nie? Pomôž si internetom. Svoju ilustráciu nám môžeš odfotiť a poslať emailom na filipiakova@vsg.sk

Ľudovít Fulla, Juro Jánošík

Margita Balšianková, Chlebom a mečom II.

Věruna Melčáková-Juneková ,Ilustrácia ku knihe Zamagurských rozprávok X. (Vodníkové zlaté kačky) 

Comments are closed.