Doma s VSG / z našich sprievodcov

Foltýn alebo Schiller

Táto úloha zo sprievodcu, pracovného zošita Stratená zem, je o priateľstve a obojstrannom vplyve dvoch fenomenálnych umelcov Františka Foltýna a Gejzu Schillera. Spoločne cestovali na Podkarpatskú Rus, spoznávali rozmanitosť tejto oblasti a zanietene tvorili. Zdieľali spoločnú vášeň a nadšenie pre kubizmus a štylizáciu tvarov. František Foltýn aj Gejza Schiller sa stali dôležitými osobnosťami košickej moderny.

K pripojenej úlohe, kde máš... » viac

Otestuj sa – predmety z minulosti, poznáš ich?

Obrazy znázorňujúce izby, predstavujú dva rozdielne svety, v ktorých žili ľudia s odlišnými zvykmi a prácou na prelome 19. a 20. soročia. Vedel by si správne priradiť vyobrazené predmety k izbe, kde by sa mohli skôr nachádzať? Vieš predmety pomenovať a vysvetliť ich funkciu? Správne odpovede nájdeš na konci stránky. Nepodvádzaj ;)

» viac

Schovávačka

Na našej výstave Zachránené – zreštaurované diela VSG poškodené požiarom si sa mohol zoznámiť so zázračnou prácou umeleckého reštaurátora. Pri ničivom požiari v roku 1985, Východoslovenská galéria navždy prišla o vyše tisíc diel. Obrazy, ktoré boli pri tomto nešťastí poškodené, sa dočkali „opravy“. V roku 2019 sme predstavili 23 diel z prvej fázy... » viac

Rusínske jazykové okienko

Prinášame ďalšiu úlohu z pracovného zošita Stratená zem, v ktorom sa môžeš dozvedieť viac o umení a živote na Podkarpatskej Rusi v období rokov 1919-1938. Vybrali sme si pre teba krátke jazykové okienko, vďaka ktorému sa aspoň trochu zoznámiš s rusínskym jazykom (odlišuje sa od ukrajinského) a cyrilikou. Toto písmo sa... » viac

Smutný či veselý?

Pri tejto úlohe z pracovného zošita Stratená zem k výstave Umenie Podkarpatskej Rusi 1919 - 1938 / Československá stopa sme sa inšpirovali dielom Vojtecha Erdélyiho, Pútnici, 1930 z našej zbierky. Umelcovi sa podarilo pomocou niekoľkých ťahov štetca vyjadriť emócie vyobrazených osôb. Môžeš sa o to pokúsiť aj ty. Zamysli sa, aké... » viac