Ešte viac

Po moderne

Výstava Po moderne – Metropola východu, ktorú návštevníci mohli vidieť 20.12.2017 – 19.5.2018, sledovala časové obdobie po roku 1945 do roku 1989, pričom mapovala výtvarnú scénu košického regiónu v povojnovom období. Hlavné ťažisko výstavy tvorili diela zo zbierok Východoslovenskej galérie, obohatené o... » viac

Mária Spoločníková – reštaurátorka, žena, Košičanka

Dielo Márie Spoločníkovej (*1926, Košice) patrí k významným kapitolám slovenského dejepisu umenia a odboru reštaurovania. Východoslovenská galéria pri príležitosti jej životného jubilea 90. rokov a pri príležitosti roku Majstra Pavla z Levoče priniesla v roku 2017 výstavný projekt, ktorého cieľom bolo podať reprezentatívny obraz o živote a diele tejto významnej slovenskej reštaurátorky s dôrazom na jej prínos pri výskume... » viac

Rozhovor s Alex Selmeci a Tomášom Kockom Juskom

IDLE CRUISING
Alex Selmeci & Tomáš Kocka Jusko
Východoslovenská galéria
Trvanie: 31. 1. 2020 – 22. 3. 2020
Kurátor: Erik Vilím
Hudba: Sám Bady
Vizuálna identita: Tomáš Kocka

Erik Vilím: Mohli by ste hneď na úvod priblížiť, ako sa projekt Idle Cruising vyvíjal? Ako ste uvažovali o výstavnom priestore vo Východoslovenskej galérii? Stáli diváci sú možno zvyknutí na úplne iné osvetlenie, pravdepodobne si pamätajú, ako do interiéru... » viac

27. 4. Medzinárodný deň grafického dizajnu

Predpokladáme, že po prekonaní pandémie vírusu COVID-19, začneme žiť naše životy trocha odlišne než ako sme boli zvyknutí, budeme sa zrejme zodpovednejšie správať k životnému prostrediu, ohľaduplnejšie k našim rodinám a priateľom. Predpokladáme, že sa budeme snažiť zanechať ďalším generáciám odkaz v podobe zdravého životného prostredia, čistej prírody, kvalitného hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva.

Súčasťou toho nehmotného kultúrneho dedičstva je všade prítomný, no často prehliadaný a podhodnocovaný grafický dizajn. Teda výtvarný odbor, ktorého... » viac

Konfrontácie medzivojnového umenia – Košická moderna a Podkarpatská Rus

Vedecko-výskumný projekt Umenie Podkarpatskej Rusi je pokračovaním vedeckých aktivít, ktoré súvisia so štúdiom Košickej moderny. Výsledky výskumu boli prezentované v expozičnom výstupe vo Východoslovenskej galérii. Výstava prezentovala prevažne maliarstvo, v menšej miere aj sochárstvo, zastúpené najmä „rusínskou“ sochárkou Helenou Mandičovou. Umenie regiónu bývalého územia Podkarpatskej Rusi býva v československom dejepise umenia opomínané a málo spracované. Prvé kontakty s týmto regiónom v rámci umelecko-historických štúdií sa objavujú takmer sto rokov po tzv. „zlatom veku“... » viac

7140+ Trochu inak / Zo zákulisia uchovávania a rozširovania zbierky VSG

Výstavou 7140+ vám okrem predstavenia nových diel v zbierke VSG chceme priblížiť, ako nadobúdanie diel v galérii prebieha a akými procesmi prechádzajú diela pri zaradení do zbierky. Prinášame vám niektoré z nich.

Inventárne číslo

Každé dielo pri zaradení do zbierky dostane vlastné inventárne číslo, čím ho začleníme do evidenčného systému. Je to číslo, ktoré je pridelené konkrétnemu dielu a už sa nikdy v evidencii zbierky nezopakuje.... » viac

Ľudovít Feld vo VSG

V roku 2016, uviedla Východoslovenská galéria rozsiahlu výstavu diela jedného z najsvojráznejších predstaviteľov košickej moderny, Ľudovíta Felda. Výstava obsahovala okrem niekoľkých portrétov, pohľadov do mestských a prírodných scenérií aj veľmi ojedinelé práce s témou holokaustu.

Ľudovít Feld bol niektorým Košičanom známy ako milý, vľúdny, starý pán veľmi nízkeho vzrastu, kresliar portrétov a námetov zo starého mesta. Iní ho poznajú... » viac

Vypovedaní

V roku 2017 pripravila Východoslovenská galéria tematický výstavný projekt Vypovedaní, ktorý reflektoval Rómov ako jednu z tém vo výtvarnom umení v 19. a 20. storočí. Výstava prezentovala viaceré pohľady českých, slovenských a maďarských umelcov na život a kultúru rómskej minority.

Po skončení výstavy Vypovedaní – Cigáni v slovenskom výtvarnom umení 19. a 20. storočia , ktorá prostredníctvom klasických... » viac

Diela zo 7140+

Nadobúdanie nových diel do zbierky galérie patrí k hlavným úlohám VSG. Je tomu tak preto, lebo každá akvizícia predstavuje nový získaný poznatok a zachovanú hodnotu pre spoločné kultúrne dedičstvo, ktoré galéria svojou zbierkou uchováva. Východoslovenská galéria vo februári 2020 otvorila výstavu nadobudnutých diel za obdobie 2015-2020 s názvom 7140+. Toto číslo predstavuje narastajúci počet... » viac

Monografická výstava Františka Veselého

Výstavu Františka Veselého, autora nadčasových diel, Krajina nového typu ste vo Východoslovenskej galérii mohli navštíviť od 27.6. do 21.10.2018. Výstavu sprevádzal bohatý sprievodný program, ktorý prepájal rôzne oblasti s umením, či už botaniku, zoológiu alebo aj ekologický životný štýl.

Akademický maliar František Veselý bol bytostne spätý s rodným mestom Stropkov, s jeho obyvateľmi, životným... » viac