Ešte viac

Diela zo 7140+

Nadobúdanie nových diel do zbierky galérie patrí k hlavným úlohám VSG. Je tomu tak preto, lebo každá akvizícia predstavuje nový získaný poznatok a zachovanú hodnotu pre spoločné kultúrne dedičstvo, ktoré galéria svojou zbierkou uchováva. Východoslovenská galéria vo februári 2020 otvorila výstavu nadobudnutých diel za obdobie 2015-2020 s názvom 7140+. Toto číslo predstavuje narastajúci počet diel…
viac...

Monografická výstava Františka Veselého

Výstavu Františka Veselého, autora nadčasových diel, Krajina nového typu ste vo Východoslovenskej galérii mohli navštíviť od 27.6. do 21.10.2018. Výstavu sprevádzal bohatý sprievodný program, ktorý prepájal rôzne oblasti s umením, či už botaniku, zoológiu alebo aj ekologický životný štýl. Akademický maliar František Veselý bol bytostne spätý s rodným mestom Stropkov, s jeho obyvateľmi, životným prostredím,…
viac...

Milota Havránková vo VSG

Výstavu Miloty Havránkovej, mimoriadnej vizuálnej umelkyne, ktorej dorozumievacím jazykom sa stala inscenovaná fotografia, ste mohli navštíviť od 31. 10. 2019 – 2. 2. 2020 vo Východoslovenskej galérii. Kurátorkou výstavného projektu Torzo / Laboratórium večných návratov bola Anna Vartecká a vizuálny český umelec Richard Loskot sa postaral o architektúru výstavy. Vypočujte si rozhovor s autorkou a…
viac...