Oddelenie

Úsek riaditeľky

Mgr. art. Dorota Kenderová, ArtD.
riaditeľka

tel.: +421 55 68 175 21
e-mail: kenderova@vsg.sk

Slávka Mackaničová DiS.
asistentka riaditeľky

tel.: +421 55 68 175 21
e-mail: mackanicova@vsg.sk

Mgr. Ján Kovák
kurátor

tel.: +421 55 12 34 56
mobil: +421 915 123 456
e-mail: novak@vsg.sk

Umelecko-historický úsek

Mgr. art. Dorota Kenderová, ArtD.
riaditeľka

tel.: +421 55 68 175 21
e-mail: kenderova@vsg.sk

Mgr. art. Dorota Kenderová, ArtD.
riaditeľka

tel.: +421 55 68 175 21
e-mail: kenderova@vsg.sk

Ekonomicko-prevádzkový úsek

Ján Novák
informátor
dozo

Ján Novák
informátor
dozo

Ján Novák
informátor
dozo

Adresa
Východoslovenská galéria
Hlavná 27
040 01 Košice
tel. +421 055 68 175 11
e-mail: vsg@vsg.sk
Vrátnica – Hlavná 27
tel.: +421 55 68 175 11
mobil: +421 918 540 018
Vrátnica – Alžbetina 22
tel.: +421 55 62 226 47
mobil: +421 918 540 012
Návštevné hodiny