Výstava Umením a slovom sa presunula do Jasova

VSG v spolupráci s Rádom Premonštrátov v Jasove pripravila voľné pokračovanie výstavy Umením a slovom priamo v priestoroch opátstva v Jasove, ktorú ste mali možnosť vidieť na prelome rokov 2020/2021 vo Východoslovenskej galérii. Výstava približuje kultúrne a historické dedičstvo jasovského opátstva s napojením na jeho súčasnosť.

Vôbec prvýkrát od svojho návratu do Jasova po páde socialistického režimu sa zbierka sprístupňuje pre návštevníkov priamo v Opátstve Jasov. Expozícia sa nachádza v priestoroch, kde sa podľa dokladov z roku 1935 nachádzala verejná obrazáreň, čím nadväzuje na tradíciu premonštrátov ako aktívneho dejateľa v oblasti kultúry, vzdelávania a života miestneho regiónu.

Od stredoveku cez obdobie baroka až po likvidáciu kláštora totalitnou mocou v roku 1950 vybudovali premonštráti v Jasove bohatú zbierku umenia, knižnej kultúry a architektonických pamiatok. Reprezentuje vysoký kultúrny a umelecký status opátstva, rovnako demonštruje historickú pamäť komplexu kláštora. Zbierka rádu je predstavená v širších kontextoch. Rozpráva o založení rádu sv. Norbertom, príchode premonštrátov do Jasova, ako aj o slávnej barokovej výstavbe kláštora a tiež jeho dejinách v 20. a 21. storočí. Expozícia tematizuje sakrálne umenie a premonštrátsku spiritualitu. Jej výrazným akcentom je prezentácia všetkých súčastí umeleckej zbierky, ktoré odrážajú hospodársku činnosť, vzdelanostnú úroveň a spoločenskú angažovanosť premonštrátov.

Názov expozície Umením a slovom sa snaží postihnúť 900 rokov od založenia rádu a tiež jeho takmer 850 rokov dlhé pôsobenie v Jasove „Umenie“ charakterizuje nielen výtvarné umenie, ale aj citlivosť na to, čo je kvalitným a ušľachtilým prejavom činnosti človeka. „Slovo“ odkazuje na duchovné pôsobenie rádu, na jeho kultúru, ktorá nebola prvoplánová, ale odkazovala na overené najstaršie hodnoty a na kontinuitu, ktorá zabezpečovala jasné prepojenie od stredovekej po súčasnú kresťanskú duchovnosť. V zmysle mníšskeho vyznania nasledovania Boha – Discernere Dio bola práve toto cesta premonštrátskeho rádu, ktorou napĺňali imperatív zasväteného spôsobu života.

Navštívte výstavu Umením a slovom v Jasove počas letnej sezóny 2022. My, tím VSG, sme tak urobili už na začiatku júla.

Comments are closed.