Zo života galérie

ZMENA / Prvé stredy v mesiaci zadarmo so špeciálnymi otváracími hodinami

Aj Východoslovenská galéria sa pridáva ku prvým stredám zadarmo a rovno aj so špeciálnymi otváracími hodinami.

Po novom budú doterajšie prvé nedele v mesiaci nahradené bezplatnými prvými stredami v mesiaci. Jedným z cieľov tohto kroku je privítať v inštitúciách viac študentov, študentiek a školopovinných detí v rámci výučby a vzdelávania. My sme sa snažili zohľadniť aj pracujúcich a tak... » viac

Výstava Umením a slovom sa presunula do Jasova

VSG v spolupráci s Rádom Premonštrátov v Jasove pripravila voľné pokračovanie výstavy Umením a slovom priamo v priestoroch opátstva v Jasove, ktorú ste mali možnosť vidieť na prelome rokov 2020/2021 vo Východoslovenskej galérii. Výstava približuje kultúrne a historické dedičstvo jasovského opátstva s napojením na jeho súčasnosť.

Vôbec prvýkrát od svojho návratu do Jasova po páde socialistického režimu sa zbierka... » viac

Zborník Pozície expozície v 21. storočí vo Východoslovenskej galérii

Na prelome rokov 2022 – 2023 pripravuje Východoslovenská galéria stálu expozíciu, ktorá má za cieľ verejnosti predstaviť jadro zbierkového fondu, akvizičnú históriu i históriu samotnej inštitúcie v nových kultúrno-spoločenských a medzigeneračných súvislostiach. Z toho dôvodu pripravujeme jednodňové odborné kolokvium, ktoré sa zaoberá problematikou stálych expozícií v múzeách a galériách. Cieľom odborného kolokvia je predostrieť otázky rôznorodých prístupov pri prezentovaní... » viac

VSG oslavuje 70 rokov

7. decembra 1951 bola založená Východoslovenská galéria v zmysle výnosu Povereníctva školstva, vied a umení. Svoju oficiálnu prezentačnú činnosť začala vo februári roku 1952, otvorením prvej výstavy Maliarstvo 19. storočia na východnom Slovensku. Dnes je Východoslovenská galéria najstaršou regionálnou galériou, ktorá rozvíja svoje aktivity s výraznou regionálnou kultúrnou tradíciou a s rôznymi významnými historickými prepojeniami  s okolitým prostredím a medzinárodnými kontextami.

Prezentáciu umenia, mapovanie dobových výtvarných scén... » viac

Kolokvium Pozície expozície v 21. storočí vo Východoslovenskej galérii

Na prelome rokov 2022 – 2023 pripravuje Východoslovenská galéria stálu expozíciu, ktorá má za cieľ verejnosti predstaviť jadro zbierkového fondu, akvizičnú históriu i históriu samotnej inštitúcie v nových kultúrno-spoločenských a medzigeneračných súvislostiach. Z toho dôvodu pripravujeme jednodňové odborné kolokvium, ktoré sa zaoberá problematikou stálych expozícií v múzeách a galériách. Cieľom odborného kolokvia je predostrieť otázky rôznorodých prístupov pri prezentovaní... » viac

Sprievodný program trienále MULTIversum vo Východoslovenskej galérii

Pripravovaný medzinárodný program MULTIversum prepojí jednotlivé edukačné oddelenia a zameria sa na rozmanité možnosti interpretácie práce s verejnosťou a budovanie interaktívnej siete naprieč inštitúciami v Krakove, Košiciach, Budapešti, Linzi a Olomouci.

Pomyseľne prenesené trienále z Olomouca aj do Východoslovenskej galérie zahŕňa nasledovné sprievodné programy:

12. 10. o 17:00
Moderovaná diskusia kurátorky Štefánie Ďuricovej na tému: Od chudoby k sebestačnosti /... » viac

Novinky z knižnice

Logo

Knižnica VSG má svoje vlastné logo. Jeho autorom je náš grafik Jozef Tušan. Vizuálne vychádza z loga galérie. Odvoláva sa na knihy poukladané v polici vedľa seba – obraz, typický pre každú knižnicu. Pre tú našu je o to význačnejší, že infraštruktúra knižnice s geometrickým policovým systémom je hlavným vizuálnym prvkom jej interiéru. S logom Knižnice VSG sa budete môcť stretnúť pri programoch knižnice,... » viac

Leto 2021 vo VSG

Aktuálne výstavy Klimkovičovci - Príbehy troch generácií

25.6 – 30.1.2022 na Hlavnej 27
kurátori: Štefánia Ďuricová, Miroslav Kleban

Expozícia venovaná umeleckému dielu rodiny Klimkovičovcov prehodnocuje doposiaľ získané poznatky z archívnych prameňov a umenovednej spisby. Kolektívne spracovanie života a diela jednotlivých členov rodiny vychádza z výskumu umenia kolekcie 19. storočia, kedy táto rodina pôsobila a je tak vzdaním našej úcty snahám tejto viacgeneračnej rodiny, ktorá sa zaslúžila o pozdvihnutie umeleckej tradície v regióne Košíc. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na... » viac

Predaj 0 euro souvenir

K výstave s názvom Klimkovičovci – Príbehy troch generácií vydáva Východoslovenská galéria svoj prvý 0 Euro Souvenir, na ktorom je vyobrazené dielo od Františka Klimkoviča s názvom Štúdia hlavy dievčaťa, ktoré je datované do roku 1845-1850.

Rodina Klimkovičovcov pôsobila a pozdvihla umeleckú a pedagogickú tradíciu v regióne Košíc. Bratia Vojtech a František sa okrem aktívnej maliarskej tvorby venovali aj rozvoju... » viac

Štvrtá fáza reštaurovania

Začiatok roka 1985 zasiahol do vývoja VSG pomerne radikálne a to výbuchom plynového potrubia s následným ničivým požiarom vo vtedajšom hlavnom sídle galérie v Dessöfyho paláci (Hlavná, vtedy Leninova, 72). Udalosť sa odohrala v sobotu 12. januára 1985 o 15:50. Po havárii a masívnom reštaurovaní naďalej ostali v depozitári diela, ktoré potrebujú odborné ošetrenie. Doteraz sa s podporou Fondu na podporu umenia podarilo zreštaurovať 52 diel.

Aktuálne... » viac

Tlačová beseda k výstave Umením a slovom

Predstavenie výstavy Umením a slovom, kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove novinárom za prítomnosti riaditeľky VSG Doroty Kenderovej, opáta Rádu premonštrátov v Jasove Ambróza Martina Štrbáka, O. Praem a kurátorky Kataríny Nádaskej.
16. 12. 2020, 10:00
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

» viac

Prípravy v plnom prúde

V našej podzemnej výstavnej sieni prebiehajú intenzívne prípravy, inštalácia výstavy Umením a slovom, kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove, ktorú sprístupníme vo štvrtok 17. 12. 2020. Výstava je vyvrcholením úzkej spolupráce Východoslovenskej galérie a Opátstva premonštrátov v Jasove. Na výstave neuvidíte len výtvarné diela, kultúrne dedičstvo premonštrátov je prezentované tiež listinami či liturgickými predmetmi a historickými knihami. Nezabudnite, návšteva... » viac

Pop-up a online obchod VSG

Počas uzatvorenia Východoslovenskej galérie, v rámci protipandemických opatrení, sme intenzívne pracovali na viacerých projektoch, medzi ktorými bolo aj zviditeľnenie našej publikačnej činnosti a zároveň spolupráca a podpora lokálnych komunít. Vytvoriť dočasné miesto, kde by ste sa mohli bližšie zoznámiť s našimi katalógmi a monografiami, ktoré pripravujeme na vysokej úrovni, čoho dôkazom je aj aktuálna výhra Bielej kocky, ceny Rady galérií Slovenska, v kategórii... » viac

Zelený kódex

Tento dokument zahŕňa základné princípy týkajúce sa ochrany životného prostredia, ktoré vyjadrujú postoj a poslanie Východoslovenskej galérie v tomto smere. Všetci zamestnanci inštitúcie sú s nimi oboznámení a rešpektujú ich.

Prevádzkové opatrenia

Východoslovenská galéria dbá na znižovanie vyprodukovaného odpadu a na jeho separovanie, na ktoré využíva triediace kontajnery umiestnené v budove na Hlavnej 27. V rámci administratívnych činností je dodržiavané šetrné papierovanie, dokumenty sú tlačené obojstranne v nevyhnutnom množstve.... » viac

Projekt Enter

Po úspešnej revitalizácii knižnice VSG sme tento rok v rámci výzvy Košického samosprávneho kraja Tradície inšpirujú inovácie uspeli s projektom vytvorenia náležitého priestoru, fyzického aj virtuálneho, korešpondujúceho s víziou modernej kultúrnej inštitúcie. Aj napriek náročnému obdobiu spamätávania sa z dopadov koronakrízy, Košický samosprávny kraj poskytuje kultúrnym inštitúciám investičný stimul, za čo mu patrí naša veľká vďaka.

Projekt ENTER v sebe zahŕňa tri zložky, pútače pred sídlom galérie, vstupný priestor a aplikáciu, ktorých úprava a vývoj... » viac

Reštaurujeme

Projekt reštaurovania diel poškodených požiarom stále pokračuje. Aktuálne finišujeme s 3. fázou, v ktorej sa reštauruje päť vážne poškodených veľkorozmerných malieb v ateliéri Štefana Kocku. K najviac postihnutým dielam patrí maľba na plátne od Imricha Oravcza V záhradníctve z roku 1950. Požiar len zhoršil už tak poškodené dielo. Absentujúci rám a nestabilita povrchu obrazu... » viac

Machciník v zbierke VSG

Dielo Reliéfy pre Latoura od Michala Machciníka významne obohatí sochárske fondy o umenie inštalácie a konceptuálnu sochu. Michal Machciník, autor, ktorý doteraz nebol zastúpený v zbierke Východoslovenskej galérie, je dlhodobo aktívny vo výstavnej (Slovensko, Česko, Taliansko, Litva) i pedagogickej činnosti, zúčastňuje sa domácich a zahraničných rezidenčných pobytov, workshopov a jeho tvorba sa... » viac