Machciník v zbierke VSG

Dielo Reliéfy pre Latoura od Michala Machciníka významne obohatí sochárske fondy o umenie inštalácie a konceptuálnu sochu. Michal Machciník, autor, ktorý doteraz nebol zastúpený v zbierke Východoslovenskej galérie, je dlhodobo aktívny vo výstavnej (Slovensko, Česko, Taliansko, Litva) i pedagogickej činnosti, zúčastňuje sa domácich a zahraničných rezidenčných pobytov, workshopov a jeho tvorba sa vyznačuje interdisciplinárnymi presahmi do technických vied a iných humanitných odborov (filozofia, náboženstvo, sociológia), čím demonštruje princípy tzv. postklasickej vedy.
Akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Comments are closed.