Sprievodný program trienále MULTIversum vo Východoslovenskej galérii

Pripravovaný medzinárodný program MULTIversum prepojí jednotlivé edukačné oddelenia a zameria sa na rozmanité možnosti interpretácie práce s verejnosťou a budovanie interaktívnej siete naprieč inštitúciami v Krakove, Košiciach, Budapešti, Linzi a Olomouci.

Pomyseľne prenesené trienále z Olomouca aj do Východoslovenskej galérie zahŕňa nasledovné sprievodné programy:

12. 10. o 17:00
Moderovaná diskusia kurátorky Štefánie Ďuricovej na tému: Od chudoby k sebestačnosti / From Poverty to Self-Sustainability. Hostia diskusie: ETP Slovensko – nezisková konzultačno-vzdelávacia organizácia, Nadácia DEDO a Nezisková organizácia Oáza-nádej pre nový život, Diskusia je určená pre širokú verejnosť a má viesť k pochopeniu a zlepšeniu situácie.

14. 10. o 17:00
Neformálny rozhovor kurátorov k výstave Klimkovičovci – Príbehy troch generácií / Štefánia Ďuricová a Miroslav Kleban

15. 10. o 13:00
Online video-prezentácia projektu Amenge

17. 10. o 14:00
Kreatívny labyrint so združením Usmej sa na mňa

Comments are closed.