VSG oslavuje 70 rokov

7. decembra 1951 bola založená Východoslovenská galéria v zmysle výnosu Povereníctva školstva, vied a umení. Svoju oficiálnu prezentačnú činnosť začala vo februári roku 1952, otvorením prvej výstavy Maliarstvo 19. storočia na východnom Slovensku. Dnes je Východoslovenská galéria najstaršou regionálnou galériou, ktorá rozvíja svoje aktivity s výraznou regionálnou kultúrnou tradíciou a s rôznymi významnými historickými prepojeniami  s okolitým prostredím a medzinárodnými kontextami.

Prezentáciu umenia, mapovanie dobových výtvarných scén a zberateľskú činnosť v Košiciach od roku 1872 zastupovalo Východoslovenské múzeum. S touto inštitúciou úzko súvisí aj profilácia samotného zbierkového fondu Východoslovenskej galérie, odkiaľ pochádza jej základný zbierkový fond, ktorý bol vyčlenený zo zbierkového fondu Východoslovenského múzea. 70-ročná činnosť vyprofilovala Východoslovenskú galériu na renomovanú a vedeckú inštitúciu zastrešujúcu odborné, prezentačné, akvizičné a edukačné aktivity. Výstavným programom a vzájomnými dobrými vzťahmi rezonuje meno našej inštitúcie aj v zahraničí. 70. výročie ostane smutným výročím, a to aj vďaka aktuálnej situácii, ktorú všetci prežívame. Napriek tomu si želajme, aby sme sa čoskoro stretli osobne na vernisáži, prednáške, výstave, či tvorivých workshopoch. 

Pohľad do prvej výstavy Krajskej galérie v Košiciach, 1952 (Zdroj: Dokumentačné centrum
Východoslovenskej galérie v Košiciach).

Symbolicky, 70 rokov od založenia galérie, sa dnes konalo odborné on-line kolokvium Pozície expozície v 21. storočí, ktoré bolo zamerané na rôznorodé prístupy k vytváraniu stálych expozícií, ich potreby a význam v dnešnej dobe. Kolokvia sa zúčastnili 5 prednášajúci kurátori a historici umenia z Česka a Slovenska. Kolokvium z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Viac o histórii Východoslovenskej galérii si môžete prečítať v zborníku Po moderne v odbornej štúdii nášho kolegu Jána Kovačiča, ktorý sa venoval tejto téme.

Text: Miroslav Kleban

Comments are closed.