Kolokvium Pozície expozície v 21. storočí vo Východoslovenskej galérii

Na prelome rokov 2022 – 2023 pripravuje Východoslovenská galéria stálu expozíciu, ktorá má za cieľ verejnosti predstaviť jadro zbierkového fondu, akvizičnú históriu i históriu samotnej inštitúcie v nových kultúrno-spoločenských a medzigeneračných súvislostiach. Z toho dôvodu pripravujeme jednodňové odborné kolokvium, ktoré sa zaoberá problematikou stálych expozícií v múzeách a galériách. Cieľom odborného kolokvia je predostrieť otázky rôznorodých prístupov pri prezentovaní zbierkového fondu, odtabuizovať stereotypné nahliadanie na kultúrne dedičstvo a v neposlednom rade otvoriť diskusiu ohľadom významu a potreby stálych expozícií pre rôznorodo zamerané inštitúcie v 21. storočí.

Východoslovenská galéria srdečne pozýva záujemcov o túto problematiku na online kolokvium Pozície expozície v 21. storočí, ktoré sa uskutoční dňa 7.12. 2021 o 10.00 cez MS Teams. V prípade záujmu o účasť prosíme nahlásiť sa na dominika@vsg.sk, aby sme vám vedeli zaslať link na pripojenie.

Comments are closed.