Zborník Pozície expozície v 21. storočí vo Východoslovenskej galérii

Na prelome rokov 2022 – 2023 pripravuje Východoslovenská galéria stálu expozíciu, ktorá má za cieľ verejnosti predstaviť jadro zbierkového fondu, akvizičnú históriu i históriu samotnej inštitúcie v nových kultúrno-spoločenských a medzigeneračných súvislostiach. Z toho dôvodu pripravujeme jednodňové odborné kolokvium, ktoré sa zaoberá problematikou stálych expozícií v múzeách a galériách. Cieľom odborného kolokvia je predostrieť otázky rôznorodých prístupov pri prezentovaní zbierkového fondu, odtabuizovať stereotypné nahliadanie na kultúrne dedičstvo a v neposlednom rade otvoriť diskusiu ohľadom významu a potreby stálych expozícií pre rôznorodo zamerané inštitúcie v 21. storočí.

Zborník je vydaný pri príležitosti konania sa odborného kolokvia na tému stálych expozícií v 21. storočí organizovaného Východoslovenskou galériou dňa 7. decembra 2021.

Organizátori: Štefánia Ďuricová M. A. & PhDr. Miroslav Kleban
Prispievatelia: PhDr. Anna Pravdová, PhD., Mgr. Hynek Látal, Ph.D., Mgr. Dušan Buran, Dr. phil., MgA. František Zachoval, Mgr. et. Mgr. Petr Ingerle
Technická podpora: Ing. Dominika Čupková
Koordinácia projektu: Mgr. Valér Bakajsa
Marketing a propagácia: Mgr. Viera Ballasch-Dandárová
Grafický vizuál: Mgr.art Jozef Tušan

Comments are closed.